Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
אביבים כרמל שבת אחה"צ
מושב 1 מתוך 4 תאריך: 03/04/21 סניף: אביבים מקדם: 9.55
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ISR_JOKER - ברט יורם 66.19 ISR_JOKER 14358   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
2 מזרחי שמחה - אליעז רות 65.52 17615 22057 11 חיפה כרמל
3 (רובוט) - ברב בנימין 63.98 ROBOT 664 9 לא חבר בהתאגדות /קריות
4 (רובוט) - שרון אביגדור 61.88 ROBOT 581 7 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
5 (רובוט) - כפיר שושי 60.73 ROBOT 15723 6 לא חבר בהתאגדות /השרון
6 גנס בוב - סולניק אריה 59.96 113 3038 4 ת"א - אביבים/ת"א - כיכר המדינה
7 גוראל איתן - בן אלי מיכל 59.10 17114 24591 4 ת"א - כיכר המדינה/ת"א - אביבים
8 (רובוט) - בהירי תמר 58.91 ROBOT 14148 4 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
9 חשמונאי רותי - eylon08 57.57 13675 eylon08   ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
10 וקסלבאום חנה - מלאך יעקב 57.47 12405 14443 3 ת"א - אביבים/נס ציונה
11 מזרח איתמר - קימל שרה 57.18 10813 17400 3 קריות/חיפה כרמל
12 (רובוט) - ברנדשטין בתיה 56.42 ROBOT 14192 3 לא חבר בהתאגדות /טבעון - רקפת
13 עירשי טובה - וקסלבאום אבנר 55.84 347 12406 2 ת"א - אביבים
14 (רובוט) - נחושתן אביבה 55.56 ROBOT 22528 2 לא חבר בהתאגדות /נס ציונה
15 לביא נורית - יקים נוגה 55.36 5408 3475   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
16 (רובוט) - אברהם חיה 55.27 ROBOT 20235 2 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
17 (רובוט) - גולדמן גיזי 54.79 ROBOT 7934 2 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
18 (רובוט) - יצחקי יצחק 54.69 ROBOT 23764 2 לא חבר בהתאגדות /טבעון - רקפת
19 ויסבוך לוציה - רומן חנה 54.31 8001 14655   רמת השרון/ת"א - אביבים
20 (רובוט) - סגל שרה 54.21 ROBOT 17420 1 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
21 (רובוט) - הילזנרד אנני 53.93 ROBOT 5598 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
22 (רובוט) - שפנר מיכל 53.45 ROBOT 23720 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
23 (רובוט) - גריזים יורם 53.16 ROBOT 11120 1 לא חבר בהתאגדות /יבנה
24 קוזיק סוניה - ניצן רינה 52.49 20776 20459 1 ת"א - כיכר המדינה
24 (רובוט) - אליוביץ עליזה 52.49 ROBOT 16173 1 לא חבר בהתאגדות /ב"ש - בית הברידג'
26 (רובוט) - שגיב אירית 52.16 ROBOT 15817 1 לא חבר בהתאגדות /נס ציונה
27 מידן רחל - בן שמחון אבי 51.63 20257 24816 1 רחובות/ת"א - אביבים
28 שוהם יורם - ינאי זאב 51.44 40726 40727 1 סביון - קרית אונו
29 מוסקוביץ הקטור - הכרמלי אמליה 51.15 9130 8688 1 ת"א - אביבים
30 (רובוט) - עמיר מירה 50.29 ROBOT 2508 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה - בית הלוחם
31 (רובוט) - ויזל לילי 49.90 ROBOT 21043   לא חבר בהתאגדות
32 (רובוט) - שטרן אריה 49.89 ROBOT 24344   לא חבר בהתאגדות /ראשל"צ - מרכז ספורט
33 קפלן אהרון - ברקוביץ אריה 49.81 1763 2502   חיפה - בית הלוחם/חיפה כרמל
34 פלץ ברברה - יגרמן עדנה 49.14 4463 14423   ת"א - כיכר המדינה/ת"א - האקדמיה לברידג'
35 (רובוט) - אדלשטיין אברהם 48.56 ROBOT 40533   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
36 מושקוביץ תמר - שדמון עטרה 47.41 1368 2322   סביון - קרית אונו/ לא חבר בהתאגדות
37 (רובוט) - קס דניאל 47.22 ROBOT 248   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
38 (רובוט) - גילרמן ג ניס 47.13 ROBOT 8000   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
39 suzet53 - לוי שילה 47.03 suzet53 281   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
40 (רובוט) - לביא נירה 46.93 ROBOT 14641   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
41 אדלר יעקב - אדלר אסתר 45.50 18724 18723   ת"א - אביבים
42 בראון ליליאן - בכור גניה 45.40 18910 19092   ת"א - אביבים
43 קרן אורה - מיכלוביץ נחום 45.02 2362 1288   נס ציונה/חיפה כרמל
44 אורון רות - arkadiz 44.73 18699 arkadiz   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
45 מאור מלי - קרני גיא 44.64 17366 14628   פ"ת - אם המושבות/חיפה כרמל
46 גולדשטיין גבי - הירשמן איריס 43.77 20237 11817   ת"א - אביבים
47 סדן נגה - ביקוביצקי ורדה 42.82 17024 6234   ת"א - בית הלוחם אפקה/ת"א - אביבים
47 voodooist - ורניה כרמל 42.82 voodooist 24601   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
49 גקמן לילית - צווייג יחזקאל 42.72 11161 13700   סביון - קרית אונו/ת"א - אביבים
50 רג'ואן מרגלית - לויט שושנה 42.43 18685 3548   ת"א - אביבים
51 בארי מיכל - בארי רפי 42.34 16401 16400   ת"א - אביבים
52 (רובוט) - וסרמן סורין 41.67 ROBOT 10889   לא חבר בהתאגדות /נס ציונה
53 Ajalagabai - orabreuer 40.90 Ajalagabai orabreuer   לא חבר בהתאגדות
54 זליקוביץ יעקב - סגל אדריאן 40.52 41859 40853   ת"א - אביבים
55 שפירא אניטה - שיף סמדר 38.98 14693 41358   ת"א - אביבים/ת"א - כיכר המדינה
56 זולקוב גנריאטה - בסיס שרית 38.31 23264 23082   חיפה כרמל
57 (רובוט) - קרסטניטצקי שולמית 37.55 ROBOT 41315   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
58 Caybee - גולומב נינה 35.44 Caybee 12376   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
59 זמיר דיצה - הורוביץ חנה 32.47 16208 13107   ת"א - אביבים
60 גינזבורג מרים - קולסקי איתן 32.18 5635 16086   חיפה כרמל