Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
אביבים כרמל שבת אחה"צ
מושב 3 מתוך 4 תאריך: 17/04/21 סניף: אביבים מקדם: 10.26
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מוסקוביץ הקטור - הכרמלי אמליה 71.13 9130 8688 11 ת"א - אביבים
2 סף יעל - אלון הדסה 65.74 16743 7835 9 חדרה - קדימה/ת"א - אביבים
3 ברט יורם - מיוחס מושיקו 64.06 14358 14777 7 ת"א - אביבים/נס ציונה
4 (רובוט) - עמיר מירה 59.17 ROBOT 2508 6 לא חבר בהתאגדות /חיפה - בית הלוחם
5 מירקין לודמילה - שפירא אניטה 57.51 10299 14693 5 חיפה כרמל/ת"א - אביבים
6 רום מיכל - arkadiz 56.92 3406 arkadiz   כפר סבא/ לא חבר בהתאגדות
7 שוצמן רחל - מץ דליה 56.65 15908 17803 3 חיפה כרמל
8 לביא נורית - יקים נוגה 56.61 5408 3475   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
9 (רובוט) - אברהם חיה 56.36 ROBOT 20235 3 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
10 ברקוביץ אריה - אוסדצ'י-קפלן אורנה 55.11 2502 17014 2 חיפה כרמל
11 רג'ואן מרגלית - עירשי טובה 54.63 18685 347   ת"א - אביבים
12 (רובוט) - פרידמן רונית 53.94 ROBOT 18519 2 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
13 (רובוט) - גודר שמעון 53.46 ROBOT 41065 2 לא חבר בהתאגדות /מועדון הברידג' רחובות
14 אצבעוני זהבה - אבישר שוש 53.33 18879 18501 1 סביון - קרית אונו
15 (רובוט) - הורוביץ חנה 52.86 ROBOT 13107 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
16 גרינברג שוש - קופמן שרה 52.82 9687 15635 1 גבעתיים - ברידג' 4 פאן/רחובות
17 (רובוט) - קס דניאל 52.81 ROBOT 248   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
18 (רובוט) - ביקוביצקי ורדה 52.70 ROBOT 6234 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
19 גנס בוב - סולניק אריה 52.21 113 3038 1 ת"א - אביבים/ת"א - כיכר המדינה
20 גרינמן שמשון - שרון רוזליה 51.45 23268 42253 1 חיפה כרמל/נהריה - לב הצפון
21 (רובוט) - אדלשטיין אברהם 51.09 ROBOT 40533 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
22 ויזל לילי - חריר אילנה 50.80 21043 14840   לא חבר בהתאגדות /נתניה
23 (רובוט) - עפרון פרנסין 50.50 ROBOT 14774 1 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
24 (רובוט) - הילזנרד אנני 50.46 ROBOT 5598 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
25 מושקוביץ תמר - שדמון עטרה 49.48 1368 2322   סביון - קרית אונו/ לא חבר בהתאגדות
26 (רובוט) - שיף סמדר 49.20 ROBOT 41358   לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
27 voodooist - ורניה כרמל 48.61 voodooist 24601   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
28 (רובוט) - אליוביץ עליזה 47.81 ROBOT 16173   לא חבר בהתאגדות /ב"ש - בית הברידג'
29 גינזבורג מרים - קולסקי איתן 47.66 5635 16086   חיפה כרמל
30 פלץ ברברה - יגרמן עדנה 47.47 4463 14423   ת"א - כיכר המדינה/ת"א - האקדמיה לברידג'
31 חשמונאי רותי - eylon08 47.07 13675 eylon08   ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
32 בכר יוסי - גזית גלי 45.66 722 40227   נהריה
33 (רובוט) - זולקוב גנריאטה 45.64 ROBOT 23264   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
34 בהירי תמר - זינגר בני 45.08 14148 9089   ת"א - אביבים/רעננה - ההגנה
35 אפל מאיר - אפל ליוי 44.63 22089 22088   סביון - קרית אונו/ת"א - אביבים
36 (רובוט) - שפנר מיכל 44.32 ROBOT 23720   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
37 ורד רונית - וסרמן סורין 42.98 17425 10889   כפר סבא/נס ציונה
38 המר אילנה - יעקב אברהם 42.60 13180 40496   ת"א - אביבים/מועדון הברידג' רחובות
39 קרן אורה - אדלונד אטי 42.00 2362 22779   נס ציונה
40 ajalagabai - orabreuer 41.98 ajalagabai orabreuer   לא חבר בהתאגדות
41 (רובוט) - כהנא אלה 41.73 ROBOT 16013   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
42 (רובוט) - קינן דני 41.46 ROBOT 9289   לא חבר בהתאגדות /נהריה - לב הצפון
43 בראון ליליאן - בכור גניה 40.09 18910 19092   ת"א - אביבים
44 (רובוט) - נחושתן אביבה 39.82 ROBOT 22528   לא חבר בהתאגדות /נס ציונה
45 סגל שרה - אבני צבי 39.41 17420 41211   סביון - קרית אונו/ת"א - אביבים
46 dee22 - בסיס שרית 31.99 dee22 23082   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל