Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (אונליין)
אביבים כרמל ראשון בוקר כולל 2 ידיים מנותחות
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 25/04/21 סניף: אביבים מקדם: 6.40
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 (רובוט) - בכר יוסי 64.76 ROBOT 722 7 לא חבר בהתאגדות /נהריה
2 (רובוט) - דויד סילביה 63.72 ROBOT 18006 6 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
3 (רובוט) - לביא נירה 61.28 ROBOT 14641 5 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
4 (רובוט) - גודר שמעון 60.24 ROBOT 41065 4 לא חבר בהתאגדות /מועדון הברידג' רחובות
5 (רובוט) - דה פריס גבי 60.07 ROBOT 14048 4 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
6 (רובוט) - בהירי תמר 58.85 ROBOT 14148 3 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
7 (רובוט) - arkadiz 57.64 ROBOT arkadiz   לא חבר בהתאגדות
8 (רובוט) - קס דניאל 55.56 ROBOT 248   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
9 (רובוט) - אלבר רוזה 55.03 ROBOT 40694 2 לא חבר בהתאגדות /נס ציונה
10 אלקבץ אהרן - מירקין לודמילה 54.69 19218 10299 2 ת"א - אביבים/חיפה כרמל
11 כץ זהבה - לנגי אסף 53.65 8616 12940 1 ת"א - אביבים
12 בסיס שרית - לירון נולי 51.74 23082 21199 1 חיפה כרמל
13 גוראל נעמי - אפל ליוי 51.56 41017 22088   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
14 ארידור לילי - ריינר לאה 51.39 13637 3119 1 סביון - קרית אונו
15 ינאי זאב - שוהם יורם 51.04 40727 40726 1 סביון - קרית אונו
16 רוזנברג צביה - גוראל נירה 50.87 18378 18551   לא חבר בהתאגדות
17 (רובוט) - כהנא אלה 50.52 ROBOT 16013 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
18 (רובוט) - אדלשטיין אברהם 50.17 ROBOT 40533 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
18 ורניה כרמל - עזוז גילדה 50.17 24601 24167 1 ת"א - אביבים
20 (רובוט) - ויזל לילי 49.82 ROBOT 21043   לא חבר בהתאגדות /נתניה
21 הלמן קרן - ברויז אברהם 49.31 9272 40433   ת"א - אביבים/חיפה כרמל
22 עירשי טובה - רוזנברג מירי 46.88 347 7066   ת"א - אביבים
23 גולדורגר חנה - שיף סמדר 46.01 12098 41358   ת"א - כיכר המדינה
24 בר יוסף עקיבא - גרשון עודד 45.83 22055 8104   חיפה כרמל
25 פרידמן רונית - לויט שושנה 45.14 18519 3548   ת"א - אביבים
25 (רובוט) - מרמלשטיין עליזה 45.14 ROBOT 41137   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
27 (רובוט) - גלט אהרון 44.62 ROBOT 40141   לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
28 גוראל איתן - אלון משה 44.27 17114 42934   ת"א - כיכר המדינה/ת"א - האקדמיה לברידג'
29 אברהם חיה - שמאי אילנה 43.75 20235 13602   חיפה כרמל
30 יפה פרנקי - שור שיפי 42.88 17818 23900   חיפה כרמל
31 מזרח איתמר - קימל שרה 39.76 10813 17400   קריות/חיפה כרמל
32 גורביץ איטה - קרסטניטצקי שולמית 38.54 40317 41315   ת"א - אביבים/רמת השרון
33 (רובוט) - קולסקי איתן 35.07 ROBOT 16086   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
34 (רובוט) - זוסמן הדסה 28.99 ROBOT 17050   לא חבר בהתאגדות /פ"ת - אם המושבות