Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
אביבים כרמל שני בוקר ללא רובוטים
מושב 3 מתוך 4 תאריך: 19/04/21 סניף: אביבים מקדם: 10.06
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 אשכנזי סיבל - נשר יאן תמר 62.65 1035 23543   ת"א - אביבים
2 גוליק אורי - גוליק איתן 61.04 1414 1413 7 הרצליה - אילה
3 זומר אילן דר - בלאט לובומיר 59.69 14359 16453 6 ת"א - כיכר המדינה
4 לבנת טובה - דויד סילביה 59.62 9115 18006 4 סביון - קרית אונו
5 טולדנו חנה - בן שמחון אבי 59.33 12833 24816 4 ת"א - אביבים
6 אידלסון ארתור - קס דניאל 58.41 3163 248   ת"א - אביבים
7 שחקן מחו"ל - שחקן מחו"ל 57.84 37-0030 37-0030   לא חבר בהתאגדות
8 אלקבץ אהרן - מירקין לודמילה 57.15 19218 10299 2 ת"א - אביבים/חיפה כרמל
9 לוי שלמה - גל-לוי ארנה 53.74 40350 40351 2 רעננה - ההגנה
10 מור אהוד - ירוס מיכאל 52.93 40709 40706 1 חיפה כרמל
11 טמיר אלי - אלרן ישראל 52.04 5270 19052 1 חיפה כרמל
12 הס רנה - ססרקו לאה 51.63 2041 16554 1 ירושלים/י"ם - מרכז הברידג'
13 גוברין אבי-ברטי - גרוס ריצארד 51.56 42144 41601 1 ת"א - אביבים/חיפה כרמל
14 ניצן ניצה - אברהם חיה 51.42 19025 20235 1 חיפה כרמל
15 נביא רות - משיח רבקה 50.12 15308 17806 1 חיפה כרמל
16 כהן שולה - יעקב מלכה 50.07 2253 14220 1 אשקלון/י"ם - מרכז הברידג'
17 לוין איטה - כוכבא שלומית 49.32 24634 19097   חיפה כרמל
18 חריר אילנה - פרקש רות 48.64 14840 5305   נתניה/כפר סבא
19 מנשה ניסים - כץ אליעזר 48.52 40680 40682   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
20 מזרח איתמר - קימל שרה 48.26 10813 17400   קריות/חיפה כרמל
21 חשמונאי רותי - eylon08 47.85 13675 eylon08   ת"א - אביבים/ לא חבר בהתאגדות
22 ויזל לילי - אלון ליאורה 47.35 21043 5585   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
23 זורנה ברזוביץ אנה - פאלוך אבלין 47.28 43034 16067   ת"א - אביבים/ת"א - כיכר המדינה
24 טורבוביץ ציפי - ריבק נורית 46.59 17764 21205   חיפה כרמל
25 עזוז גילדה - ורניה כרמל 45.25 24167 24601   ת"א - אביבים
26 אלקבץ שלי - קורן אלי 43.64 9510 42686   ת"א - כיכר המדינה/חיפה כרמל
27 אפל ליוי - אפל מאיר 43.44 22088 22089   ת"א - אביבים/סביון - קרית אונו
28 Reum - ברלין לורנה 41.68 Reum 14701   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
29 איזנברג טלי - טורבוביץ מאיר 40.54 24337 24338   חיפה כרמל
30 גלט אהרון - זופניק שושי 39.09 40141 41703   ת"א - כיכר המדינה/ת"א - אביבים
31 לפידות אילנה - הראל אתי 39.01 23455 19766   פולג- ברידג' פוינט/רמת השרון
32 אוסימו הלן - שור שיפי 34.30 42789 23900   חיפה כרמל