Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (אונליין)
שלישי בוקר חודש אפריל
מושב 1 מתוך 4 תאריך: 06/04/21 סניף: אביבים מקדם: 10.25
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גוליק אורי - גוליק איתן 64.89 1414 1413 13 הרצליה - אילה
2 (רובוט) - כהנא אלה 63.33 ROBOT 16013 10 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
3 טמיר אלי - אלרן ישראל 62.11 5270 19052 8 חיפה כרמל
4 (רובוט) - לביא נירה 61.89 ROBOT 14641 6 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
5 בארי רפי - בארי מיכל 61.56 16400 16401   ת"א - אביבים
6 אידלסון ארתור - קס דניאל 59.56 3163 248   לא חבר בהתאגדות
7 (רובוט) - גזית גלי 58.44 ROBOT 40227 4 לא חבר בהתאגדות /נהריה
8 (רובוט) - אדלשטיין אברהם 58.11 ROBOT 40533 3 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
9 (רובוט) - שרון אביגדור 57.89 ROBOT 581 3 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
10 (רובוט) - בסיס שרית 57.56 ROBOT 23082 3 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
11 (רובוט) - זוסמן הדסה 57.33 ROBOT 17050 2 לא חבר בהתאגדות
12 (רובוט) - איטר איריס 56.11 ROBOT 14697 2 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
13 (רובוט) - ברב בנימין 55.88 ROBOT 664 2 לא חבר בהתאגדות /קריות
14 פרקש רות - בן יהודה יהודית 55.56 5305 2218 2 כפר סבא/כרמיאל
15 (רובוט) - מעוז גסטון 53.44 ROBOT 42530 2 לא חבר בהתאגדות /נהריה - לב הצפון
15 גורביץ איטה - קרסטניטצקי שולמית 53.44 40317 41315 2 ת"א - אביבים
17 (רובוט) - פרידמן רונית 53.22 ROBOT 18519 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
18 נביא רות - נביא יהודה 52.67 15308 15307 1 חיפה כרמל
19 רום מיכל - arkadiz 52.56 3406 arkadiz   כפר סבא/ לא חבר בהתאגדות
20 ויזל לילי - מירקין לודמילה 52.33 21043 10299   נתניה/חיפה כרמל
21 אצבעוני זהבה - אבישר שוש 52.11 18879 18501 1 סביון - קרית אונו
21 (רובוט) - הראל אתי 52.11 ROBOT 19766 1 לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
23 (רובוט) - ויסבוך לוציה 51.67 ROBOT 8001 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
24 (רובוט) - עמיר מירה 51.44 ROBOT 2508 1 לא חבר בהתאגדות /חיפה - בית הלוחם
25 לירן ינון - בינט ג'ורג' שמעון 51.11 11122 23284 1 כפר סבא/ר"ג - מרום נווה
25 גרינברג שוש - קופמן שרה 51.11 9687 15635 1 גבעתיים - ברידג' 4 פאן/נס ציונה
27 (רובוט) - גלט אהרון 51.00 ROBOT 40141 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
28 לוין איטה - כוכבא שלומית 50.78 24634 19097 1 חיפה כרמל
29 נשר יאן תמר - גילרמן ג ניס 50.11 23543 8000   ת"א - אביבים
30 (רובוט) - קינן דני 49.67 ROBOT 9289   לא חבר בהתאגדות /נהריה - לב הצפון
31 גולדורגר חנה - שיף סמדר 48.89 12098 41358   גבעתיים - ברידג' 4 פאן/ לא חבר בהתאגדות
32 אלקבץ אהרן - בן שמחון אבי 48.56 19218 24816   ת"א - אביבים/רמת השרון
33 גקמן לילית - צווייג יחזקאל 48.44 11161 13700   סביון - קרית אונו/ת"א - אביבים
34 (רובוט) - קרמרמן רותי 47.44 ROBOT 20362   לא חבר בהתאגדות /רעננה - ההגנה
35 גנס בוב - סולניק אריה 47.22 113 3038   ת"א - אביבים
36 (רובוט) - גבע חיים 46.89 ROBOT 810   לא חבר בהתאגדות /השרון
36 אלקבץ שלי - קורן אלי 46.89 9510 42686   ת"א - כיכר המדינה/חיפה כרמל
38 מרגוליס אדל - אייזנשטיין טובי 46.11 41606 18293   רעננה - ההגנה
39 (רובוט) - זופניק שושי 45.89 ROBOT 41703   לא חבר בהתאגדות /ת"א - אביבים
40 גולדמן גיזי - מרמלשטיין עליזה 45.22 7934 41137   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
41 אולגה סימיכ - גוברין אבי-ברטי 44.22 25063 42144   ת"א - אביבים
42 וקסלבאום אבנר - טולדנו חנה 43.89 12406 12833   ת"א - אביבים
43 רומן חנה - עירשי טובה 43.56 14655 347   ת"א - אביבים
43 מזרחי שמחה - ליבלינג לינדה 43.56 17615 20154   חיפה כרמל
45 דרמן שריל - ברלין לורנה 43.44 16462 14701   רמת השרון/ת"א - אביבים
46 קרן אורה - עפרון פרנסין 38.89 2362 14774   נס ציונה/סביון - קרית אונו
47 גרשון עודד - בר יוסף עקיבא 38.56 8104 22055   חיפה כרמל
48 רמתי גדעון - כרדי אברהם 37.56 1956 40383   ת"א - אביבים
49 בייצר מוטי - אלון ליאורה 37.44 12001 5585   חיפה כרמל
50 מזרח איתמר - קימל שרה 37.33 10813 17400   קריות/חיפה כרמל
51 (רובוט) - כפיר שושי 34.89 ROBOT 15723   לא חבר בהתאגדות /השרון
52 ניצן ניצה - שמאי אילנה 29.89 19025 13602   חיפה כרמל