Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ירושלים אונליין שלישי בוקר אפריל מאי
מושב 1 מתוך 8 תאריך: 06/04/21 סניף: ירושלים מקדם: 10.68
מנהל תחרות: ניימן עירית
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 מזרחי יפה - קיש תמר 66.44 9032 10948 7 רמת השרון/כפר סבא
2 רז אמנון - רז מזל 63.72 12306 14589 5 י"ם - בית בלגיה/ירושלים
3 (רובוט) - כהן אבנר 58.22 ROBOT 9199 4 לא חבר בהתאגדות /ירושלים
4 אבנר ברי - בוגנים אתי 58.06 6475 17901 3 ירושלים
5 (רובוט) - הרדון עפרה 56.69 ROBOT 14930 3 לא חבר בהתאגדות /י"ם - מרכז הברידג'
6 (רובוט) - ינר יובל 56.42 ROBOT 10981 2 לא חבר בהתאגדות /פ"ת - אם המושבות
7 (רובוט) - נתן מיכה 54.67 ROBOT 12111 2 לא חבר בהתאגדות /פ"ת - ויצו
8 (רובוט) - קפון לבנה 54.42 ROBOT 7155 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
9 אביר יעל - שזיפי חנה 54.08 41631 983 1 ירושלים/ת"א - כיכר המדינה
10 נאון דניס - פרי סוזנה 52.17 23024 22920 1 ירושלים
11 ישראל לאה - הס רנה 51.00 5077 2041 1 ירושלים
12 לוי דבורה - טננהאוז אסתר 50.56 17620 15264 1 ירושלים
13 סביר נח - יעקב מלכה 49.14 14631 14220   ירושלים/י"ם - מרכז הברידג'
14 שילה תמר - גרינברג רבקה 47.67 18633 6452   ירושלים
15 (רובוט) - רגב אלה 44.83 ROBOT 19978   לא חבר בהתאגדות /טבעון - רקפת
16 (רובוט) - פוקס אריק 43.44 ROBOT 42907   לא חבר בהתאגדות /טבעון - רקפת
17 שזיפי אילן - אופיר מאירה 42.47 984 14620   ת"א - כיכר המדינה/ירושלים
18 (רובוט) - שמש לאה 41.22 ROBOT 40475   לא חבר בהתאגדות /רמת ישי
19 ברקלי חזי - ירדני יעל 40.92 8602 15266   ירושלים
20 (רובוט) - אקרמן ראובן 39.47 ROBOT 3799   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
21 יודסין שלומית - בן-דוד זהר 37.67 15863 1255   ירושלים/חיפה - הרץ
22 לוסטיג לידיה - בן נתן גיליאן 36.72 41868 40791   לא חבר בהתאגדות /הרצליה - פיתוח