Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ירושלים אונליין שלישי בוקר אפריל מאי
מושב 2 מתוך 8 תאריך: 13/04/21 סניף: ירושלים מקדם: 9.46
מנהל תחרות: ניימן יוסף
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 רז אמנון - רז מזל 72.82 12306 14589 7 י"ם - בית בלגיה/ירושלים
2 (רובוט) - שילה ראובן 66.09 ROBOT 17368 5 לא חבר בהתאגדות /ירושלים
3 (רובוט) - ינר יובל 62.56 ROBOT 10981 4 לא חבר בהתאגדות /פ"ת - אם המושבות
4 רגב נחום - דנן אלן ארי 54.13 18285 21726 3 ירושלים
5 (רובוט) - אקרמן ראובן 54.02 ROBOT 3799 3 לא חבר בהתאגדות /ירושלים
6 הרדון ויליאם - רגב עשירה 53.28 17700 18286   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
7 סביר נח - יעקב מלכה 53.26 14631 14220 2 ירושלים/י"ם - מרכז הברידג'
8 (רובוט) - שחל אריה 52.94 ROBOT 11897 1 לא חבר בהתאגדות /כפר סבא
9 (רובוט) - פוקס אריק 52.85 ROBOT 42907 1 לא חבר בהתאגדות /טבעון - רקפת
10 רגב ציון - רז ניסן 52.09 19132 15461 1 ירושלים
11 (רובוט) - כהן אבנר 49.68 ROBOT 9199   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
12 (רובוט) - רגב אלה 49.13 ROBOT 19978   לא חבר בהתאגדות /טבעון - רקפת
13 יפה סטיבן - ברוידא אלירם 49.01 41615 20187   השרון/סביון - קרית אונו
14 (רובוט) - לוי דבורה 48.90 ROBOT 17620   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
15 רפאלי דוד - כהן שבתאי 46.97 4087 14630   י"ם - מרכז הברידג'
16 (רובוט) - ספיר עוזי 46.53 ROBOT 42970   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
17 אבנר ברי - בוגנים אתי 44.79 6475 17901   ירושלים
18 פרקש רות - הרדון עפרה 44.67 5305 14930   כפר סבא/י"ם - מרכז הברידג'
19 (רובוט) - ליברמן ארנון 43.34 ROBOT 40047   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
20 שזיפי אילן - אופיר מאירה 43.30 984 14620   ת"א - כיכר המדינה/ירושלים
21 חסין נטשה - ירדני יעל 42.19 19019 15266   ירושלים
22 גנוסר עמוס - רטר דורון 41.69 23740 41492   י"ם - מרכז הברידג' /ירושלים
23 (רובוט) - קשת דוד 39.62 ROBOT 16997   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
24 אביר יעל - שזיפי חנה 36.13 41631 983   ירושלים/ת"א - כיכר המדינה