Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (אונליין)
ירושלים אונליין שלישי בוקר אפריל מאי
מושב 5 מתוך 8 תאריך: 11/05/21 סניף: ירושלים מקדם: 9.54
מנהל תחרות: ניימן עירית
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 sacha1309 - jeanmolin 65.12 sacha1309 jeanmolin   לא חבר בהתאגדות
2 זייטמן מגי - מנדלבאום יצחק 61.42 2307 2054 6 י"ם - מרכז הברידג' /ירושלים
3 (רובוט) - עקנין רות 60.13 ROBOT 5054 5 לא חבר בהתאגדות /אילת
4 (רובוט) - אקרמן ראובן 59.28 ROBOT 3799 4 לא חבר בהתאגדות /ירושלים
5 רפאלי דוד - כהן שבתאי 58.29 4087 14630 3 י"ם - מרכז הברידג'
6 מזרחי יפה - קיש תמר 57.95 9032 10948 2 רמת השרון/כפר סבא
7 (רובוט) - ינר יובל 57.56 ROBOT 10981 2 לא חבר בהתאגדות /פ"ת - אם המושבות
8 (רובוט) - אלקלעי משה 55.57 ROBOT 21482 2 לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן
9 (רובוט) - הראל אתי 53.07 ROBOT 19766 1 לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
10 רז אמנון - רז מזל 52.85 12306 14589 1 י"ם - בית בלגיה/ירושלים
11 אביר יעל - שזיפי חנה 50.27 41631 983 1 ירושלים/ת"א - כיכר המדינה
12 (רובוט) - כהן אבנר 48.46 ROBOT 9199   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
13 קסלין גרום - מירום אהרון 47.92 2883 4673   סביון - קרית אונו
14 (רובוט) - שוובה דני 46.97 ROBOT 13866   לא חבר בהתאגדות /פ"ת - אם המושבות
15 (רובוט) - ספיר עוזי 46.68 ROBOT 42970   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
16 טננהאוז אסתר - פייזר מרים 46.45 15264 42164   ירושלים
17 (רובוט) - פסרמן רחל 44.91 ROBOT 8580   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
18 (רובוט) - חסין נטשה 44.37 ROBOT 19019   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
18 (רובוט) - שחל אריה 44.37 ROBOT 11897   לא חבר בהתאגדות /כפר סבא
20 (רובוט) - רגב ציון 44.35 ROBOT 19132   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
21 שזיפי אילן - אופיר מאירה 44.19 984 14620   ת"א - כיכר המדינה/ירושלים
22 אשכנזי אברהם - חשין אסתר 43.79 24937 23719   רעננה - ההגנה
23 (רובוט) - רגב אלה 42.75 ROBOT 19978   לא חבר בהתאגדות /טבעון - רקפת
24 נוי יצחק - פלץ משה 42.55 24350 24363   פ"ת - אם המושבות
25 (רובוט) - שואל דוד 42.23 ROBOT 42068   לא חבר בהתאגדות /פולג- ברידג' פוינט
26 (רובוט) - סביר נח 38.50 ROBOT 14631   לא חבר בהתאגדות /ירושלים