Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (אונליין)
ירושלים אונליין שלישי בוקר אפריל מאי
מושב 6 מתוך 7 תאריך: 18/05/21 סניף: ירושלים מקדם: 9.72
מנהל תחרות: שזיפי אילן
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 (רובוט) - אקרמן ראובן 62.66 ROBOT 3799 9 לא חבר בהתאגדות /ירושלים
2 יהל נילי - הס רנה 58.13 11658 2041 7 ירושלים
3 (רובוט) - פרי סוזנה 55.53 ROBOT 22920 6 לא חבר בהתאגדות /ירושלים
4 (רובוט) - רייניץ שלמה 55.46 ROBOT 42542 5 לא חבר בהתאגדות /ירושלים
5 אביר יעל - שזיפי חנה 54.89 41631 983 4 ירושלים/ת"א - כיכר המדינה
6 (רובוט) - הרדון עפרה 54.85 ROBOT 14930 3 לא חבר בהתאגדות /י"ם - מרכז הברידג'
7 (רובוט) - ימין דוד 54.52 ROBOT 40064 2 לא חבר בהתאגדות /רעננה - ההגנה
8 רז אמנון - רז מזל 54.38 12306 14589 2 י"ם - בית בלגיה/ירושלים
9 (רובוט) - קפון לבנה 53.48 ROBOT 7155 2 לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
10 (רובוט) - פרנקל גיורא 53.22 ROBOT 13119 2 לא חבר בהתאגדות /כפר סבא
11 (רובוט) - אלזם מרי 52.80 ROBOT 41938 1 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
12 אלול סימה - שחל אריה 52.77 11811 11897 1 כפר סבא
13 (רובוט) - דיין רחל 52.75 ROBOT 40734 1 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
14 (רובוט) - ברדיצבסקי ולדימיר 52.48 ROBOT 40837 1 לא חבר בהתאגדות /ירושלים
15 זייטמן מגי - מנדלבאום יצחק 52.12 2307 2054 1 י"ם - מרכז הברידג' /ירושלים
16 (רובוט) - כהן שירה 51.57 ROBOT 14618 1 לא חבר בהתאגדות /ת"א - בית הלוחם אפקה
17 (רובוט) - ינר יובל 51.40 ROBOT 10981 1 לא חבר בהתאגדות /פ"ת - אם המושבות
18 (רובוט) - פוקס אריק 51.20 ROBOT 42907 1 לא חבר בהתאגדות /טבעון - רקפת
19 שילה תמר - גרינברג רבקה 50.60 18633 6452 1 ירושלים
20 (רובוט) - ליבוביץ דוד 49.84 ROBOT 18294   לא חבר בהתאגדות /כפר סבא
21 (רובוט) - אלקלעי משה 49.73 ROBOT 21482   לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן
22 (רובוט) - רגב אלה 48.98 ROBOT 19978   לא חבר בהתאגדות /טבעון - רקפת
23 (רובוט) - הנדל אביהו 48.59 ROBOT 23784   לא חבר בהתאגדות /פ"ת - ויצו
24 (רובוט) - אשכנזי אברהם 47.36 ROBOT 24937   לא חבר בהתאגדות /רעננה - ההגנה
25 שני חנוך - גבע חיים 46.71 42203 810   רעננה/כפר סבא
26 (רובוט) - סביר נח 46.17 ROBOT 14631   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
27 רפאלי דוד - כהן שבתאי 46.00 4087 14630   י"ם - מרכז הברידג'
28 אבנר ברי - בוגנים אתי 45.08 6475 17901   ירושלים
29 rune hen - pat100bb 43.92 rune hen pat100bb   לא חבר בהתאגדות
30 רגב ציון - רז ניסן 43.59 19132 15461   ירושלים
31 (רובוט) - אהרוני אבי 43.04 ROBOT 4587   לא חבר בהתאגדות /חיפה - רמת אלון
32 (רובוט) - ספיר עוזי 39.51 ROBOT 42970   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
33 מזרחי יפה - קיש תמר 39.27 9032 10948   רמת השרון/כפר סבא
34 חסין נטשה - ירדני יעל 37.94 19019 15266   ירושלים