Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ירושלים אונליין שלישי אחה"צ אפריל-מאי
מושב 5 מתוך 6 תאריך: 18/05/21 סניף: ירושלים מקדם: 11.25
מנהל תחרות: שזיפי אילן
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 (רובוט) - אלזם מרי 61.88 ROBOT 41938 11 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
2 הרדון עפרה - יהל נילי 60.17 14930 11658 9 י"ם - מרכז הברידג' /ירושלים
3 שפירא דני - שפירא ורדה 59.76 18763 18764 7 רמת השרון
4 גרינברג שמואל - גרינברג רבקה 59.44 2117 6452 6 י"ם - בית בלגיה/ירושלים
5 רגב נחום - דנן אלן ארי 59.01 18285 21726 5 ירושלים
6 כהן חיים - כהן עליזה 58.00 4158 23550 4 אשדוד
7 (רובוט) - מיכאלי נפתלי 56.51 ROBOT 10767 3 לא חבר בהתאגדות /ירושלים
8 טלמור אבי - טלמור אורלי 56.01 42183 42182 3 סביון - קרית אונו
9 חסין נטשה - ברדיצבסקי ולדימיר 55.79 19019 40837 2 ירושלים
10 אקרמן ראובן - מנדלבאום יצחק 55.58 3799 2054 2 ירושלים
11 (רובוט) - פסרמן רחל 54.11 ROBOT 8580 2 לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
12 (רובוט) - כהן אבנר 53.89 ROBOT 9199 2 לא חבר בהתאגדות /ירושלים
13 (רובוט) - שחל אריה 53.81 ROBOT 11897 2 לא חבר בהתאגדות /כפר סבא
14 רז מזל - פרי סוזנה 53.33 14589 22920 1 ירושלים
15 שרון זמירה - גרינשפן אורי 53.20 19117 16335 1 סביון - קרית אונו/ירושלים
16 כהן נילי - ללוש יעל 52.42 11594 13303 1 חולון - הקנטרי
17 (רובוט) - וייס משה 52.06 ROBOT 21397 1 לא חבר בהתאגדות /השרון
18 שיפטר שושי - Sueby13 51.47 9198 Sueby13   רמת השרון/ לא חבר בהתאגדות
19 גבאי רפי - זנו מרים 50.85 18234 18233 1 ירושלים
20 רגב יורם - אלול סימה 50.63 15877 11811 1 כפר סבא
21 רוטברט רינה - בן עמי זאקי 50.25 14190 16885 1 ירושלים
22 ירדני יעל - לידור דניאלה 50.01 15266 2632 1 ירושלים/סביון - קרית אונו
23 מלמד גילה - טננהאוז אסתר 49.83 15230 15264   ירושלים
24 (רובוט) - גנני רחל 48.61 ROBOT 20889   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
25 (רובוט) - עוזר יורם 48.35 ROBOT 16082   לא חבר בהתאגדות /מודיעין
26 למדן יצחק - רז ניסן 47.96 41948 15461   ירושלים
27 Leesburg1 - edward235 47.78 Leesburg1 edward235   לא חבר בהתאגדות
28 גולדרינג אהובה - לוי יצחק 47.49 16231 17092   ת"א - אביבים/ירושלים
29 לוי עמליה - פרץ שמואל 47.25 13470 16618   כפר סבא
30 (רובוט) - נאון דניס 47.21 ROBOT 23024   לא חבר בהתאגדות /ירושלים
31 (רובוט) - רז צילה 47.08 ROBOT 12307   לא חבר בהתאגדות /י"ם - בית בלגיה
32 כרמי כרמלה - סגיב מירה 46.27 2804 9011   קריות/סביון - קרית אונו
33 רגב עשירה - רגב אלה 46.10 18286 19978   ירושלים/טבעון - רקפת
34 בן עמי חנן - אביטל חיים 46.02 4568 41934   ירושלים
35 רגב ציון - שידלוב שלמה 45.98 19132 18283   ירושלים
36 צימרמן צבי - וינברג ליאורה 45.52 42171 19886   ירושלים
37 וינברג ארודי - ענבר דן 44.42 11657 15231   ירושלים
38 שילה ראובן - שטרנברג אורי 44.17 17368 40764   ירושלים/י"ם - מרכז הברידג'
39 ליאור רות - רום מאירה 43.03 19157 15802   ירושלים
40 אופיר מאירה - שזיפי חנה 42.86 14620 983   ירושלים/ת"א - כיכר המדינה
41 (רובוט) - פישר אהובה 41.43 ROBOT 24341   לא חבר בהתאגדות /סביון - קרית אונו
42 פורת ראובן - פורת רחל 41.08 23066 22538   ירושלים
43 שידלוב מרים - וייס פאולה 39.83 18320 16244   ירושלים
44 פסטרנק פנחס - נתן מיכה 33.56 19333 12111   פ"ת - ויצו