Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
מושבות-פולג-רמה"ש-השרון-שני16:00
מושב 2 מתוך 4 תאריך: 12/04/21 סניף: מושבות-שמריהו מקדם: 12.83
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גלברד מרדכי - פולק גו 61.00 612 23835 7 נהריה - לב הצפון/ת"א - בית הלוחם אפקה
2 פז שרה - פן אסתר 19.11 8631 5520 5 רמת השרון
3 (רובוט) - בנציוני יואל 18.00 ROBOT 9222 4 לא חבר בהתאגדות /ת"א - האקדמיה לברידג'
4 isabella7 - sequinlady 13.56 isabella7 sequinlady   לא חבר בהתאגדות
5 לויתן שרה - גיא יואל 13.33 23836 17603 3 ת"א - בית הלוחם אפקה/פולג- ברידג' פוינט
6 דוד אליהו - בנימין סלביה 6.56 11385 10037 2 רמת השרון
7 שואל דוד - הנדלר יהודה 5.56 42068 24469 2 פולג- ברידג' פוינט
8 ידלין ישראל - בקר ג'ני 3.89 468 41452 1 פולג- ברידג' פוינט
9 בר סבר יפה - הרבסט מיכאלה 3.67 5637 5638 1 פולג- ברידג' פוינט
10 (רובוט) - תמרי גדי 3.56 ROBOT 1448 1 לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
11 הראל אתי - ניב איתנה -3.89 19766 19720   רמת השרון
12 מילנר חיה - מינץ יעקב -4.67 9800 175   פ"ת - אם המושבות/רמת השרון
13 קלר יצחק - אנטין דוד -4.89 9105 3524   פ"ת - אם המושבות/ת"א - בית הלוחם אפקה
14 (רובוט) - אלקלעי משה -6.22 ROBOT 21482   לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן
15 (רובוט) - זהר יעל -9.78 ROBOT 23414   לא חבר בהתאגדות /השרון
16 (רובוט) - פרוינד רחל -11.44 ROBOT 21045   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
17 מינץ ורד - מנחמי אבשלום -11.89 4062 3103   רמת השרון/פ"ת - אם המושבות
18 דילנברגר זיוה - קרידי אילנה -14.33 19775 19762   פ"ת - אם המושבות/רמת השרון
19 (רובוט) - בורלא קלמי -19.11 ROBOT 7658   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
20 (רובוט) - בולוקן נורית -62.00 ROBOT 21691   לא חבר בהתאגדות /פולג- ברידג' פוינט