Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
יום שבת אחה"צ - אפריל - אונליין
מושב 2 מתוך 4 תאריך: 10/04/21 סניף: רמת גן מקדם: 9.79
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 לנדסמן אטי - אופן משה 65.50 12154 6455 7 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
2 בריפמן מיכאל - ריזנברג אורלי 65.43 2776 16451 5 ת"א - כיכר המדינה/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
3 (רובוט) - שפיגל זהבה 60.77 ROBOT 15761 4 לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן
4 (רובוט) - שגיא נעמי 59.71 ROBOT 24534 3 לא חבר בהתאגדות /הרצליה - אילה
5 לובוציקוב אלכסנדר - רבינוביץ ריטה 59.32 42137 40728 3 פתח תקווה - ברידג' קורס
6 (רובוט) - פארי אהרון 56.36 ROBOT 14383 2 לא חבר בהתאגדות /ר"ג - מרום נווה
7 שהרבני דולי - וולפגור אתי 55.90 20 20331 2 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
8 פלדבוי גיל - ארנון גדי 54.71 243 4592 1 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
9 ברק רות - גולני נעמי 51.42 6944 24414 1 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
10 גולדורגר חנה - מוסקוביץ ליליאנה 51.17 12098 16129 1 ת"א - כיכר המדינה/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
11 דנציגר אלכס - ליפין גנאדי 50.46 3258 20896 1 רמת השרון/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
12 פדלון אורה - קויפמן בלהה 48.97 24901 25010   ר"ג - מרום נווה
13 רבין עידן - דיין חי 48.83 24419 23122   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
14 SJ1234567 - liulional 48.48 SJ1234567 liulional   לא חבר בהתאגדות
15 (רובוט) - שלף מרים 48.03 ROBOT 19660   לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן
16 פטלאך ריטה - לרנר מנחם 46.85 40125 24584   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
17 כהן יהודה - אביטבול מרדכי 46.42 6866 40327   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
18 חליפי לידיה - זלאיט לבנה 46.07 10704 2782   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
19 (רובוט) - ברוור נדב 45.71 ROBOT 19510   לא חבר בהתאגדות /ת"א - בית הלוחם אפקה
20 (רובוט) - אלעד רחל 44.03 ROBOT 3696   לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
21 קלו תמר - רונן חנה 41.55 94 21764   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
22 (רובוט) - מנטל איה 39.92 ROBOT 21865   לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן
23 שחק אורה - ספיר לאה 35.15 40899 40876   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
24 (רובוט) - שרון חנה 29.25 ROBOT 4073   לא חבר בהתאגדות /גבעתיים - ברידג' 4 פאן