Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
יום שלישי בוקר אפריל
מושב 1 מתוך 4 תאריך: 06/04/21 סניף: רמת גן מקדם: 9.30
מנהל תחרות: ארנון גדי

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 וולפגור אתי - כהן איציק 60.78 20331 22412 6 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
2 פרץ אביבה - פירוטין רפי 57.97 163 1555 5 ת"א - כיכר המדינה
3 גולדברג חנה - בומש חוי 53.29 9814 22479 4 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
4 שריג בועז - ארנון גדי 52.63 40884 4592 3 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
5 ציפין עודד - פרימו דליה 49.84 17725 16496   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
5 רויטר משה - ברונר שושנה 49.84 10648 13753   ת"א - כיכר המדינה/גבעתיים - ברידג' 4 פאן
7 סגל קרל - שחם מוטי 47.03 40722 21057   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
8 סימציס שושנה - סבו אהובה 46.41 41307 708   גבעתיים - ברידג' 4 פאן/ת"א - בית הלוחם אפקה
9 ז'רמונסקי חיים - גשורי ארזה 42.34 21383 268   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
10 קוגמן שאול - גולדברג אבי 40.16 40810 40090   גבעתיים - ברידג' 4 פאן