Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום ראשון בוקר אפריל
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 25/04/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 6.56
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 כהן רבקה - ארי חנה 58.33 11391 18011 5 חיפה כרמל
2 חיימוביץ ולריו - פזי נחמה 53.94 19234 8309 4 חיפה כרמל
3 מורג חוה - דנסקי ניצה 52.93 9726 12350 3 חיפה כרמל
4 מעוז דפנה - מעוז בני 50.62 19370 22572 3 חיפה כרמל
5 שנער היידי - גודוביץ צילה 50.31 2500 15622 2 חיפה כרמל
6 קולסקי מינה - קרמר ליאורה 48.81 11069 8174   חיפה כרמל/חיפה - הרץ
7 פורת מרים - נחמיאס יוסף 47.30 21564 40234   חיפה כרמל
8 גרינברג רונית - שמחון מיכל 45.37 15533 19804   חיפה כרמל
9 קמפר ראובן - שפירא בניהו 43.65 17830 17828   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ברקוביץ אריה - זגה מרים 62.37 2502 23876 5 חיפה כרמל
2 סכנין חוה - מץ דליה 59.06 40948 17803 4 חיפה כרמל
3 גרינמן שמשון - פרבשטיין בן-חיים יפה 55.82 23268 4617 3 חיפה כרמל
4 טייג יוסי - גוטליב ליפא 55.03 16088 16359 3 חיפה כרמל
5 דוב שושנה - שאול רבקה 45.63 7241 7246   חיפה כרמל
6 דה הונד יוסי - שפר לאה 43.92 19994 19995   חיפה כרמל
7 שטרן אסיה - ברמן דיאנה 39.22 42439 24411   חיפה כרמל
8 שקולניק ליאורה - ברוך ארני 38.96 19927 20293   חיפה כרמל