Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
יום ראשון אחהצ אפריל
מושב 1 מתוך 4 תאריך: 04/04/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 0.43
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר סניף
1 לוי רסקין - דב מאירוביץ 68.55 22-0240 22-0242 לא חבר בהתאגדות
2 ריבקינד אברהם - בלום חנה 56.05 22-0181 41055 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
3 דיחנו אילנה - רפופורט אבישי 51.19 19882 22-0597 לא חבר בהתאגדות
4 עשת רונית - לזר שילה 51.09 4221 16339 לא חבר בהתאגדות
5 ריבקינד רות - חורש שושנה 45.93 22-0171 20045 לא חבר בהתאגדות
6 חמדה פרידה - מנדלר אסתר 38.89 22-0226 22-0185 לא חבר בהתאגדות
7 פרידמן ליליאן - זלינגר רות 38.29 22-3009 21743 לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר סניף
1 אנגלשטיין ישראל - בן דב פיזנטי עדנה 68.35 41602 19226 לא חבר בהתאגדות
2 אדלמן יפה - גנות אני 56.55 22-0598 22-0599 לא חבר בהתאגדות
3 מיכל מאיר - פועה סלומון 54.66 22-3027 22-3026 לא חבר בהתאגדות
4 לזר רחל - אגרט מריה 49.50 40201 23899 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
5 גליה שהם - יהודית לרנר 48.61 22-3006 22-3007 לא חבר בהתאגדות
6 טסלר דליה - הוניג פנינה 41.57 22-3096 22-0514 לא חבר בהתאגדות
7 מנצר רחל - פינגלמן הלנה 30.75 17122 22-0198 לא חבר בהתאגדות