Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
יום ראשון אחהצ אפריל
מושב 2 מתוך 4 תאריך: 11/04/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 0.43
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר סניף
1 ניר יעל - חורש שושנה 59.17 22-0601 20045 לא חבר בהתאגדות
2 חמדה פרידה - מנדלר אסתר 55.83 22-0226 22-0185 לא חבר בהתאגדות
3 לוי רסקין - דב מאירוביץ 55.00 22-0240 22-0242 לא חבר בהתאגדות
4 עשת רונית - לזר שילה 52.50 4221 16339 לא חבר בהתאגדות
5 דיחנו אילנה - לביא מרים 45.00 19882 20795 לא חבר בהתאגדות
6 טסלר דליה - הוניג פנינה 44.17 22-3096 22-0514 לא חבר בהתאגדות
7 פרידמן ליליאן - זלינגר רות 38.33 22-3009 21743 לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר סניף
1 גליה שהם - יהודית לרנר 56.67 22-3006 22-3007 לא חבר בהתאגדות
2 גרינוולד חנה - לוסטיג אילנה 55.00 22-0602 22-0600 לא חבר בהתאגדות
3 אדלמן יפה - גנות אני 52.50 22-0598 22-0599 לא חבר בהתאגדות
4 מיכל מאיר - פועה סלומון 48.33 22-3027 22-3026 לא חבר בהתאגדות
5 אנגלשטיין ישראל - בן דב פיזנטי עדנה 46.67 41602 19226 לא חבר בהתאגדות
5 מנצר רחל - פינגלמן הלנה 46.67 17122 22-0198 לא חבר בהתאגדות
7 לזר רחל - אגרט מריה 44.17 40201 23899 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל