Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
יום ראשון אחהצ אפריל
מושב 3 מתוך 4 תאריך: 18/04/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 0.39
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר סניף
1 לוי רסקין - דב מאירוביץ 65.48 22-0240 22-0242 לא חבר בהתאגדות
2 אנגלשטיין ישראל - בן דב פיזנטי עדנה 60.81 41602 19226 לא חבר בהתאגדות
3 ריבקינד רות - חורש שושנה 56.85 22-0171 20045 לא חבר בהתאגדות
4 חמדה פרידה - מנדלר אסתר 49.31 22-0226 22-0185 לא חבר בהתאגדות
5 עשת רונית - לזר שילה 44.05 4221 16339 לא חבר בהתאגדות
6 דיחנו אילנה - לביא מרים 41.37 19882 20795 לא חבר בהתאגדות
7 ריבקינד אברהם - וקס אסתר 30.77 22-0181 22-0596 לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר סניף
1 מנצר רחל - פינגלמן הלנה 64.88 17122 22-0198 לא חבר בהתאגדות
2 גרינוולד חנה - זייטמן שוש 63.39 22-0531 22-0532 לא חבר בהתאגדות
3 פרידמן ליליאן - זלינגר רות 59.42 22-3009 21743 לא חבר בהתאגדות
4 גליה שהם - יהודית לרנר 43.15 22-3006 22-3007 לא חבר בהתאגדות
5 טסלר דליה - אגרט מריה 42.26 22-3096 23899 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
6 מיכל מאיר - פועה סלומון 38.46 22-3027 22-3026 לא חבר בהתאגדות
7 אדלמן יפה - גנות אני 37.60 22-0598 22-0599 לא חבר בהתאגדות