Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
יום ראשון אחהצ אפריל
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 25/04/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 0.50
מנהל תחרות: גל צבי

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר סניף
1 עשת רונית - לזר שילה 62.70 4221 16339 לא חבר בהתאגדות
2 גרינברג רונית - גרינברג משה 62.30 15533 41127 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
3 לזר רחל - אגרט מריה 52.38 40201 23899 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
4 ריבקינד רות - חורש שושנה 51.59 22-0171 20045 לא חבר בהתאגדות
5 טסלר דליה - הוניג פנינה 50.40 22-3096 22-0514 לא חבר בהתאגדות
6 ריבקינד אברהם - ארן חביבה 49.79 22-0181 40230 לא חבר בהתאגדות /חיפה - רמת אלון
7 חמדה פרידה - מנדלר אסתר 38.14 22-0226 22-0185 לא חבר בהתאגדות
8 דיחנו אילנה - לביא מרים 31.85 19882 20795 לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר סניף
1 אסתר אופיר - חנה מלאכי 57.59 22-0232 22-0233 לא חבר בהתאגדות
2 מנצר רחל - פינגלמן הלנה 56.35 17122 22-0198 לא חבר בהתאגדות
3 גרינוולד חנה - זייטמן שוש 56.09 22-0531 22-0532 לא חבר בהתאגדות
4 אדלמן יפה - גנות אני 55.56 22-0598 22-0599 לא חבר בהתאגדות
5 גליה שהם - יהודית לרנר 54.66 22-3006 22-3007 לא חבר בהתאגדות
6 אנגלשטיין ישראל - בן דב פיזנטי עדנה 53.08 41602 19226 לא חבר בהתאגדות
7 פרידמן ליליאן - זלינגר רות 35.91 22-3009 21743 לא חבר בהתאגדות
8 מיכל מאיר - פועה סלומון 31.75 22-3027 22-3026 לא חבר בהתאגדות