Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום שני בוקר אפריל - HANDICAP
מושב 2 מתוך 4 תאריך: 12/04/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.19
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 אלוני ישי - קמה יעל 68.35 40970 19199 6 חיפה כרמל
2 טיבן אילנה - שדל גרג 59.66 923 42249 5 חיפה כרמל
3 באבד יצחק - סרבן דניאלה 54.65 11010 20552 4 חיפה כרמל
4 זומר קלריסה - גיא יהודית 53.83 18665 20054 3 חיפה כרמל
5 מורג חוה - דנסקי ניצה 52.43 9726 12350 2 חיפה כרמל
6 קרמר ליאורה - משכית חניתה 47.54 8174 12377   חיפה כרמל
7 הילזנרד אנני - כהן רבקה 43.13 5598 11391   חיפה כרמל
8 נחמיאס יוסף - זגה מרים 41.12 40234 23876   חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
9 מיליטיאנו פליצ'ה - סורוגון פנינה 25.66 23425 21576   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 זולקוב גנריאטה - לנקביץ זופיה 62.49 23264 23263 6 חיפה כרמל
2 סכנין חוה - חיימוביץ ולריו 55.9 40948 19234 5 חיפה כרמל
3 אלעד אלי - איסק מנחם 54.83 5572 3080 4 חיפה כרמל
4 בן ישראל מירי - אופיר אהרן 52.45 18316 41035 3 חיפה כרמל
5 שפר לאה - דה הונד יוסי 51.6 19995 19994 2 חיפה כרמל
6 בן-חיים יזהר - פרבשטיין בן-חיים יפה 49.41 4624 4617   חיפה כרמל
7 וורמברנד עדנה - קלינגר אביבה 49.11 14457 14599   חיפה כרמל
8 רמן נחום - כהן אריה 40.72 18883 24485   חיפה כרמל
9 שקולניק ליאורה - ברוך ארני 37.12 19927 20293   חיפה כרמל