Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ימי שני בוקר
מושב 3 מתוך 4 תאריך: 19/04/21 סניף: רמת השרון מקדם: 9.77
מנהל תחרות: מינץ ורד

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 לוי דורית - גרינברג אריה 64.95 40123 10028 13 רמת השרון
2 בן שמחון אמליה - מינץ יעקב 62.06 23108 175 10 ת"א - אביבים/רמת השרון
3 פלינר דליה - סבו ליאורה 59.45 11012 11585 8 רמת השרון/פ"ת - ויצו
4 שרגל אסתר - שטלמן שרה 54.81 9388 14053 7 רמת השרון
5 צפריר חיה - שאול מתי 52.03 9697 9039 5 רמת השרון
6 שפלר עפרה - פלד מאיה 51.15 13187 14040 4 רמת השרון
7 ברדה מרינה - לוי קמי 48.94 19505 20522   רמת השרון
8 גלסברג תמר - נחמיאס סימה 47.65 17766 17001   רמת השרון
9 פז שרה - וכט רפאל 47.45 8631 3191   רמת השרון
10 רון אדית - ספינקה גילי 47.33 21274 18858   רמת השרון/פ"ת - ויצו
11 בר-אילן אתי - הרציג רבקה 47.21 8587 13391   רמת השרון
12 בן-עטר גאולה - רוטשטיין אדלה 47.06 497 2788   רמת השרון
13 ניב איתנה - שנפ מאיה 47.05 19720 23993   רמת השרון
14 קונדה ציפי - דותן לילי 46.90 41608 13801   רמת השרון
15 אדמון אסתר - אופיר אברהם 45.88 11019 10050   רמת השרון
16 תורם עדינה - סוורי אילנה 45.69 14558 18366   רמת השרון
17 יוסף רחל - חוף מלכה 45.44 5478 5536   רמת השרון
18 כוגן רעיה - כוגן מיכאל 41.03 9385 40693   רמת השרון
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 תל אור אור ברכה - צלרמאיר דבורה 69.55 20301 16463 13 רמת השרון
2 גרבר זיוה - ארד נויה 65.65 14033 9048 10 רמת השרון
3 סדן נגה - חיות אבי 62.93 17024 5366 8 ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת השרון
4 הבר מרדכי - שיינמן רמי 59.00 3727 2 7 לא חבר בהתאגדות /ת"א - כיכר המדינה
5 מינץ ורד - נאזאן אנט 56.62 4062 41041 5 רמת השרון
6 מירון איירין - אסלן זיוה 52.83 12691 41426 4 רמת השרון
7 דקל מרה - תל-נוי אילנה 51.99 15326 6986 3 רמת השרון
8 גרתי אברהם - בנימיני דליה 50.34 10033 40328 3 רמת השרון
9 הרטוב מרים - שכנאי זהבה 50.33 11653 24560 2 ת"א - כיכר המדינה/רמת השרון
10 זלמה שירלי - פירר אידה 44.78 9421 23787   רמת השרון
11 רינות מישל - מעוז אורה 43.75 12256 6122   רמת השרון
12 פוגלמן יעל - פוגלמן מונסי 43.62 40056 40057   רמת השרון
13 קלקשטין ציפי - צפריר שוש 42.60 15963 15725   רמת השרון
14 וייס כרמלה - חרסית ציפי 41.59 11861 41106   רמת השרון
15 סמיון ליאורה - בלומנפלד רחל 41.56 41327 41328   רמת השרון
16 פרחי ורדה - מירון ישראל 39.78 17026 12690   רמת השרון
17 רגנשטרייך אלכסנדרה - שפיר נילי 33.01 42180 19504   רמת השרון