Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ימי שלישי בוקר - חודש אפריל 2021 - במועדון הוד השרון
מושב 1 מתוך 4 תאריך: 06/04/21 סניף: הוד השרון מקדם: 4.00
מנהל תחרות: ספייר אלברט

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר סניף
1 פישר מזל - פישר יגאל 59.72 42405 4791 הרצליה - אילה
2 דוד כץ - רווה נילי 56.25 351-22 42579 לא חבר בהתאגדות /הרצליה - אילה
3 סגל תמי - גוטליב בנימין 51.04 42948 43116 הרצליה - פיתוח/הוד השרון
4 אורי עמי - סוקולובסקי משה 50.00 3135 41609 הרצליה - אילה/כ"ס - הדר
5 הדר משה - סוקולובסקי איטה 48.96 43045 15878 הוד השרון
6 רוזנפלד ליביה - מינקין זניה 41.67 40262 43117 הוד השרון
7 בודובסקי צילה - גרינבלט נעמי 40.28 43037 42687 הוד השרון/השרון