Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ימי שלישי בוקר - חודשים אפריל/מאי 2021 - במועדון הוד השרון
מושב 3 מתוך 6 תאריך: 04/05/21 סניף: הוד השרון מקדם: 6.00
מנהל תחרות: ספייר אלברט

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 פישר מזל - פישר יגאל 65.00 42405 4791 3 הרצליה - אילה
2 אורי עמי - בודובסקי צילה 60.63 3135 43037 3 הרצליה - אילה/הוד השרון
3 נבו ציונה - נחמולי נורית 48.75 43133 19033   הוד השרון
4 רוזנפלד ליביה - מינקין זניה 46.25 40262 43117   הוד השרון
5 ליש אברהם - רווה נילי 44.38 43038 42579   הוד השרון/הרצליה - אילה
6 כץ דוד - ספייר אלברט 35.00 43128 864   הוד השרון/כפר סבא