Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ימי שלישי בוקר - חודשים אפריל/מאי 2021 - במועדון הוד השרון
מושב 5 מתוך 6 תאריך: 25/05/21 סניף: הוד השרון מקדם: 7.17
מנהל תחרות: ספייר אלברט

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 קידר אלי - לוי דן 58.55 40073 8367 3 רעננה - ההגנה/זכרון יעקב - עמיחי
2 נבו ציונה - נחמולי נורית 57.50 43133 19033 3 הוד השרון
3 רווה נילי - דור ענת 48.61 42579 351-222   הרצליה - אילה/ לא חבר בהתאגדות
4 אורי עמי - ליש אברהם 46.25 3135 43038   הרצליה - אילה/הוד השרון
5 סוקולובסקי משה - ספייר אלברט 45.39 41609 864   כ"ס - הדר/כפר סבא
6 בודובסקי צילה - סוקולובסקי איטה 43.75 43037 15878   הוד השרון