Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
ימי שני ערב-אפריל
מושב 2 מתוך 4 תאריך: 12/04/21 סניף: רמת השרון מקדם: 15.31
מנהל תחרות: מינץ יעקב

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 גוניק-ששון אורנה - מינץ יעקב 68.01 19471 175 14 רמת השרון
2 פרקש שמואל - איטאלי מרדכי 64.12 5496 5497 11 רמת השרון
3 אדמון אסתר - אופנהיים נגה 62.03 11019 42058 9 רמת השרון/הרצליה - פיתוח
4 פז שרה - וכט רפאל 57.31 8631 3191 7 רמת השרון
5 רסין רותי - שמעון ציפי 55.53 9040 744 6 רמת השרון/פולג- ברידג' פוינט
6 מאיר דניאל - קן-דור מנשה 50.17 12931 14245 5 רמת השרון
7 בנימין סלביה - ריפס סילביה 49.38 10037 10105   רמת השרון
8 דורי ישראל - דורי צביה 49.28 4506 4507   ת"א - בית הלוחם אפקה
9 יוסף מוריס - פלג צבי 48.04 5479 6232   רמת השרון
10 גיא חנה - נחום ארז 46.56 9306 22567   רמת השרון/ת"א - בית הלוחם אפקה
11 טלפיר רנה - רובינשטיין אסתר 46.30 12258 12564   רמת השרון
12 תמרי גדי - מירון רוברט 44.77 1448 43032   רמת השרון/פ"ת - אם המושבות
13 פרייד חיים - מינץ ורד 44.47 13870 4062   רמת השרון
14 בורלא אברהם - בורלא יוסף 41.79 42644 7657   רמת השרון
15 קליין יעקב - מילנר חיה 38.56 21311 9800   פ"ת - אם המושבות
16 שיראזי שושנה - בורלא קלמי 34.40 5801 7658   רמת השרון