Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
ימי שני ערב-אפריל
מושב 3 מתוך 4 תאריך: 19/04/21 סניף: רמת השרון מקדם: 14.20
מנהל תחרות: מינץ יעקב

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 פרקש שמואל - איטאלי מרדכי 68.37 5496 5497 16 רמת השרון
2 שמואלי רן - צברי מיכל 67.86 3112 11309 13 רמת השרון
3 מאיר דניאל - קן-דור מנשה 61.01 12931 14245 11 רמת השרון
4 גלברד מרדכי - מינץ יעקב 57.45 612 175 8 נהריה - לב הצפון/רמת השרון
5 לבהר משה - פרולינגר איל 55.36 824 19940 7 ראשון לציון/השרון
6 אהרוני אמיר - ברייטמן קלוד 52.72 13468 18721 5 רמת השרון/ת"א - אביבים
7 דורי ישראל - דורי צביה 52.68 4506 4507 4 ת"א - בית הלוחם אפקה
8 גוניק-ששון אורנה - ארד נויה 52.38 19471 9048 3 רמת השרון
9 נחמיאס סימה - טודרס בתיה 51.19 17001 9428 3 רמת השרון
10 שמעון ציפי - קרטר בובי 48.94 744 14734   פולג- ברידג' פוינט
11 שיראזי שושנה - מינץ ורד 48.17 5801 4062   רמת השרון
12 טלפיר רנה - רובינשטיין אסתר 47.70 12258 12564   רמת השרון
13 כהן שלמה - צפריר חיה 47.52 11268 9697   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת השרון
14 חוף מלכה - צפריר שרה 47.02 5536 5513   רמת השרון
15 פרייד חיים - יוסף רחל 45.83 13870 5478   רמת השרון
16 בלוך גלעד - בלוך עידן 44.86 15199 42906   רמת השרון
17 סלע יצחק - שניר חוה 44.64 3735 10043   רמת השרון
18 אדמון אסתר - אופנהיים נגה 38.86 11019 42058   רמת השרון/הרצליה - פיתוח
19 יוסף מוריס - פלג צבי 35.71 5479 6232   רמת השרון
20 קליין יעקב - מילנר חיה 31.93 21311 9800   פ"ת - אם המושבות