Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
ימי שני ערב-אפריל
מושב 4 מתוך 4 תאריך: 26/04/21 סניף: רמת השרון מקדם: 16.68
מנהל תחרות: מינץ יעקב

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 כץ פז - בראל מיכאל 71.08 23715 8453 13 חיפה כרמל
2 יוסף מוריס - פלג צבי 56.25 5479 6232 11 רמת השרון
3 מינץ יעקב - ברייטמן קלוד 55.67 175 18721 9 רמת השרון/ת"א - אביבים
4 זולקוב דניאלה - בן-אור יונינה 52.92 1392 1388 7 רמת השרון
5 מאיר דניאל - קן-דור מנשה 52.50 12931 14245 5 רמת השרון
6 פז שרה - פן אסתר 52.25 8631 5520 4 רמת השרון
7 טלפיר רנה - רובינשטיין אסתר 52.08 12258 12564 4 רמת השרון
8 לוין אירית - אגוזי נילי 51.92 1386 11419 3 רמת השרון/ת"א - בית הלוחם אפקה
9 שמעון ציפי - קרטר בובי 49.33 744 14734   פולג- ברידג' פוינט
10 סלע יצחק - שניר חוה 46.92 3735 10043   רמת השרון
11 פרקש שמואל - איטאלי מרדכי 45.42 5496 5497   רמת השרון
12 קרן יוסף - אהרוני אמיר 43.33 7652 13468   לא חבר בהתאגדות /רמת השרון
13 גוניק-ששון אורנה - ארד נויה 36.83 19471 9048   רמת השרון
14 חוף מלכה - צפריר שרה 33.92 5536 5513   רמת השרון