Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
יום שלישי בוקר אפריל
מושב 3 מתוך 4 תאריך: 20/04/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.13
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הילזנרד אנני - סבן אאידה 73.77 5598 11598 5 חיפה כרמל
2 פורגס עמוס - ברקוביץ אריה 59.27 20152 2502 4 חיפה כרמל
3 זומר קלריסה - גודוביץ צילה 53.43 18665 15622 3 חיפה כרמל
4 פרלמן אמנון - ספקטור משה 50.56 20980 18417 3 חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
5 סידי אראלה - בלום חנה 46.79 40943 41055   חיפה כרמל
6 קפל אביגיל - סורוגון פנינה 40.66 11707 21576   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
7 שקולניק ליאורה - פזי נחמה 39.09 19927 8309   חיפה כרמל
8 קביליו יצחק - נחמיאס יוסף 36.42 6070 40234   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 לוי רוני - בירמן יצחק 65.74 12052 20587 5 חיפה כרמל
2 הבר שמעון - הולצמן זאב 61.15 5944 23768 4 חיפה - הרץ/חיפה כרמל
3 שטרן בן - מירקין לודמילה 55.63 19887 10299 3 חיפה כרמל
4 וורמברנד עדנה - קלינגר אביבה 48.51 14457 14599   חיפה כרמל
5 טייג יוסי - גוטליב ליפא 47.80 16088 16359   חיפה כרמל
6 זילבר טטיאנה - רזניקוב ראיסה 42.01 40898 23644   חיפה - רמת אלון
7 גרינברג ויקטוריה - כץ אירינה 29.63 41317 41136   חיפה - רמת אלון/חיפה כרמל