Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
ימי שלישי באפריל
מושב 1 מתוך 4 תאריך: 06/04/21 סניף: ראשון לציון מקדם: 6.25
מנהל תחרות:
מי שמספר החבר שלו אינו מופיע, יכול למלא את פרטיו בקישור.
קישור לתוצאות מפורטות

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 (רובוט) - פרנקל גיורא 66.67 ROBOT 13119 2 לא חבר בהתאגדות /כפר סבא
2 (רובוט) - בבס סופיה 61.11 ROBOT 20467 2 לא חבר בהתאגדות /פ"ת - אם המושבות
3 פרל גלינה - קלס מרימי 52.78 17022 18528   לא חבר בהתאגדות /ראשל"צ - מרכז ספורט
4 (רובוט) - שפנר מיכל 45.83 ROBOT 23720   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
5 כהן שוש - אליכס גלינה 38.89 20644 24733   פ"ת - אם המושבות
6 קראוסהר יהודה - (רובוט) 34.72 2761 ROBOT   ראשל"צ - מרכז ספורט / לא חבר בהתאגדות