Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
פתיחת המועדון
מושב 5 מתוך 6 תאריך: 30/05/21 סניף: קריות/חיפה מקדם: 12.75
מנהל תחרות: מונטאנו אאורליה

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שיפמן פרנסלין - בונשטיין מנחם 64.50 13809 8193 11 קריות
2 ניסר לאון - פואה דורית 60.83 772 11064 9 קריות
3 לוי אבי - הנר ארז 57.92 5415 9643 7 קריות
4 ארזיל אתי - הורן אלי 56.67 6825 3782 6 קריות
5 אמדור דוד - גילדין אלכסנדר 55.92 40960 41118 4 קריות
6 רפפורט לאה - בן דוד רמי 47.08 4261 16104   קריות
7 תמיר טובה - בר רבקה 46.25 667 4002   קריות
7 פייטלוביץ דני - כהן בתיה 46.25 3497 8275   קריות
9 שניידר טובה - שניידר מיכאל 44.17 11949 4525   קריות
10 גנזל יהודה - ארד יאיר 41.17 2663 14431   קריות
11 טישלר לאה - שיינר חנה 40.42 11950 15248   קריות
12 אפשטיין אהרון - אביזמר פני 38.83 24727 5090   קריות