Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
אפריל מאי
מושב 1 מתוך 5 תאריך: 21/04/21 סניף: מבואות חרמון מקדם: 9.58
מנהל תחרות: רז עופר

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 שפירא משה - כהן ישע 75.22 40785 1726 10 מבואות חרמון
2 עוזר יורם - הובר אלימלך 65.90 16082 9668 8 מודיעין/מבואות חרמון
3 בטר שי - אייזן בריאן 57.90 8100 42327 7 מבואות חרמון
4 גלבוע רוני - גלבוע אורה 56.95 18162 18161 5 מבואות חרמון
5 כהן בני - כהן יעקב 56.00 6806 6805 4 מבואות חרמון
6 חוטר משה - בלייר שלום 53.81 6813 40715 3 מבואות חרמון
7 רוטשילד חנן - רז עופר 52.19 1751 19053 3 מבואות חרמון
8 כץ אברהם - גלפז מתנן 45.05 1755 2170   מבואות חרמון
9 אופיר קלמן - רונן אורי 43.08 41529 40904   מבואות חרמון
10 בקרמן שרה - בקרמן בני 41.42 40872 13613   מבואות חרמון
11 מורד יצחק - זמיר אורי 38.26 5921 4664   מבואות חרמון
12 דויטש פיק לאה - מריס אורן 34.57 41558 42925   מבואות חרמון
13 קפלן בלה - נוי אסתר 29.71 42580 42658   מבואות חרמון