Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
אפריל מאי
מושב 3 מתוך 5 תאריך: 05/05/21 סניף: מבואות חרמון מקדם: 7.73
מנהל תחרות: רז עופר

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 עוזר יורם - הובר אלימלך 61.90 16082 9668 9 מודיעין/מבואות חרמון
2 רוטשילד חנן - רז עופר 61.05 1751 19053 7 מבואות חרמון
3 פרנס גיא - אוריאל אורה 55.83 40873 41952 6 מבואות חרמון
4 שינדלר ליאורה - חסד אסתר 55.05 40877 41654 5 מבואות חרמון
5 בטר שי - אייזן בריאן 53.83 8100 42327 4 מבואות חרמון
6 אופיר קלמן - רונן אורי 53.30 41529 40904 3 מבואות חרמון
7 כהן בני - כהן יעקב 52.29 6806 6805 2 מבואות חרמון
8 כץ אברהם - גלפז מתנן 48.70 1755 2170   מבואות חרמון
9 דדיה יעקב - כרמלי מיכל 45.92 21740 40782   מבואות חרמון
10 שפירא משה - מהלר אבי 45.04 40785 14363   מבואות חרמון
11 גלבוע רוני - גלבוע אורה 43.81 18162 18161   מבואות חרמון
12 קפלן בלה - נוי אסתר 42.76 42580 42658   מבואות חרמון
13 דויטש פיק לאה - מריס אורן 30.10 41558 42925   מבואות חרמון