Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
אפריל מאי
מושב 4 מתוך 5 תאריך: 12/05/21 סניף: מבואות חרמון מקדם: 8.66
מנהל תחרות: רז עופר

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בטר שי - אייזן בריאן 66.67 8100 42327 11 מבואות חרמון
1 כהן ישע - יוגב אייל 66.67 1726 40842 11 מבואות חרמון
3 שפירא משה - מהלר אבי 58.04 40785 14363 7 מבואות חרמון
4 עוזר יורם - הובר אלימלך 57.44 16082 9668 6 מודיעין/מבואות חרמון
5 גלבוע רוני - גלבוע אורה 54.17 18162 18161 5 מבואות חרמון
6 רוטשילד חנן - רז עופר 53.57 1751 19053 4 מבואות חרמון
7 בקרמן שרה - בקרמן בני 52.38 40872 13613 3 מבואות חרמון
8 פרנס גיא - אוריאל אורה 51.79 40873 41952 2 מבואות חרמון
9 כץ אברהם - גלפז מתנן 48.81 1755 2170   מבואות חרמון
10 כהן בני - כהן יעקב 47.92 6806 6805   מבואות חרמון
11 חוטר משה - בלייר שלום 44.35 6813 40715   מבואות חרמון
12 שינדלר ליאורה - חסד אסתר 44.05 40877 41654   מבואות חרמון
13 אופיר קלמן - רונן אורי 42.56 41529 40904   מבואות חרמון
14 דויטש שמחה - דויטש סוזן 38.69 42660 42659   מבואות חרמון
15 קריק דליה - בלייר עודד 38.39 17634 42173   מבואות חרמון/ לא חבר בהתאגדות
16 דדיה יעקב - כרמלי מיכל 34.52 21740 40782   מבואות חרמון