Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
אפריל מאי
מושב 5 מתוך 6 תאריך: 19/05/21 סניף: מבואות חרמון מקדם: 8.70
מנהל תחרות: רז עופר

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 עוזר יורם - הובר אלימלך 74.70 16082 9668 11 מודיעין/מבואות חרמון
2 פרנס גיא - אוריאל אורה 61.20 40873 41952 9 מבואות חרמון
3 חוטר משה - בלייר שלום 58.41 6813 40715 7 מבואות חרמון
4 רוטשילד חנן - רז עופר 57.85 1751 19053 6 מבואות חרמון
5 כהן ישע - יוגב אייל 56.98 1726 40842 4 מבואות חרמון
6 מורד יצחק - זמיר אורי 51.35 5921 4664 4 מבואות חרמון
7 דויטש שמחה - דויטש סוזן 50.75 42660 42659 3 מבואות חרמון
8 שפירא משה - מהלר אבי 49.58 40785 14363   מבואות חרמון
9 בטר שי - אייזן בריאן 47.55 8100 42327   מבואות חרמון
10 כץ אברהם - גלפז מתנן 47.16 1755 2170   מבואות חרמון
11 כהן בני - כהן יעקב 46.91 6806 6805   מבואות חרמון
12 גלבוע רוני - גלבוע אורה 44.02 18162 18161   מבואות חרמון
13 קפלן בלה - נוי אסתר 41.01 42580 42658   מבואות חרמון
14 דדיה יעקב - כרמלי מיכל 36.11 21740 40782   מבואות חרמון
15 שטרן מרדכי - גור עמי יורם 27.20 43170 43171   מבואות חרמון