Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
חמישי אחה"צ אפריל - HANDICAP
מושב 1 מתוך 2 תאריך: 22/04/21 סניף: אביבים מקדם: 15.06
מנהל תחרות: לנגי אסף

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 לנגי אסף - חשמונאי רותי 60.28 12940 13675 4 ת"א - אביבים
2 גולדמן מרצל - לוי שילה 59.65 4102 281 3 ת"א - אביבים
3 מסד אסתר - ביכלר גרדה 46.94 6539 4321   רמת השרון/ת"א - אביבים
4 אילני גילה - אס אילנה 44.69 7855 36   ת"א - אביבים
5 גולדן אילנה - גולדן שמואל ד"ר 32.32 5728 5729   ת"א - אביבים
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 רומן חנה - עירון אהובה 67.11 14655 8830 4 ת"א - אביבים/רמת השרון
2 מרגלית נילי - סמואלוב בקי 48.69 41221 9365   ת"א - אביבים
3 פלמן גילה - רוטשטיין אדלה 47.28 8132 2788   ת"א - בית הלוחם אפקה/רמת השרון
4 שופט דוד - בן יהודה עדינה 43.03 1766 15735   ת"א - אביבים