Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום חמישי בוקר אפריל -מאי
מושב 1 מתוך 6 תאריך: 22/04/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 6.58
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 נביא רות - משיח רבקה 64.71 15308 17806 3 חיפה כרמל
2 הילזנרד אנני - מיכלוביץ נחום 60.00 5598 1288 3 חיפה כרמל
3 זומר קלריסה - גיא יהודית 48.28 18665 20054   חיפה כרמל
4 לוין איטה - הוד מורי 47.97 24634 20266   חיפה כרמל
5 גרינמן שמשון - סכנין חוה 44.06 23268 40948   חיפה כרמל
6 מיליטיאנו פליצ'ה - סורוגון פנינה 37.19 23425 21576   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 לוי רוני - אלרן ישראל 62.97 12052 19052 3 חיפה כרמל
2 שטרן בן - שדל גרג 56.56 19887 42249 3 חיפה כרמל
3 רמן נחום - כהן אריה 50.00 18883 24485 2 חיפה כרמל
4 פורת מרים - בלנק שרה 48.28 21564 40578   חיפה כרמל
5 ויזן יהושע - כהן מרגרט 47.81 19229 40941   חיפה כרמל
6 זבירין אילנה - ברויז אברהם 34.38 15743 40433   חיפה כרמל