Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום חמישי בוקר אפריל -מאי - HANDICAP
מושב 1 מתוך 6 תאריך: 22/04/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 6.58
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 נביא רות - משיח רבקה 62 15308 17806 3 חיפה כרמל
2 הילזנרד אנני - מיכלוביץ נחום 56.04 5598 1288 3 חיפה כרמל
3 זומר קלריסה - גיא יהודית 49.82 18665 20054   חיפה כרמל
4 לוין איטה - הוד מורי 49.76 24634 20266   חיפה כרמל
5 גרינמן שמשון - סכנין חוה 45.35 23268 40948   חיפה כרמל
6 מיליטיאנו פליצ'ה - סורוגון פנינה 38.73 23425 21576   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 לוי רוני - אלרן ישראל 59.01 12052 19052 3 חיפה כרמל
2 שטרן בן - שדל גרג 56.1 19887 42249 3 חיפה כרמל
3 פורת מרים - בלנק שרה 50.82 21564 40578 2 חיפה כרמל
4 ויזן יהושע - כהן מרגרט 50.1 19229 40941 2 חיפה כרמל
5 רמן נחום - כהן אריה 49.54 18883 24485   חיפה כרמל
6 זבירין אילנה - ברויז אברהם 34.92 15743 40433   חיפה כרמל