Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום חמישי בוקר אפריל -מאי
מושב 2 מתוך 6 תאריך: 29/04/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.09
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 נחמיאס יוסף - ברקוביץ אריה 67.58 40234 2502 3 חיפה כרמל
2 זומר קלריסה - גיא יהודית 60.16 18665 20054 3 חיפה כרמל
3 הילזנרד אנני - מיכלוביץ נחום 51.37 5598 1288 2 חיפה כרמל
4 סכנין חוה - שמחון מיכל 44.53 40948 19804   חיפה כרמל
5 מיליטיאנו פליצ'ה - סורוגון פנינה 40.31 23425 21576   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
6 דנסקי ניצה - ברויז אברהם 38.48 12350 40433   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 רמן נחום - כהן אריה 61.25 18883 24485 3 חיפה כרמל
2 לוי רוני - בירמן יצחק 50.47 12052 20587 3 חיפה כרמל
3 ויזן יהושע - כהן מרגרט 49.84 19229 40941   חיפה כרמל
4 פורת מרים - בלנק שרה 44.22 21564 40578   חיפה כרמל
4 נביא רות - משיח רבקה 44.22 15308 17806   חיפה כרמל