Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום חמישי בוקר אפריל -מאי
מושב 4 מתוך 6 תאריך: 13/05/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 7.57
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ברנט דוד - וייסמן דוד 63.49 40334 3698 5 חיפה כרמל
2 לוי רוני - בירמן יצחק 58.56 12052 20587 4 חיפה כרמל
3 נחמיאס יוסף - פרסט רחל 56.02 40234 40871 3 חיפה כרמל
4 סמורזיק אביטל - משיח רבקה 51.85 16725 17806 3 חיפה כרמל
5 רמן נחום - כהן אריה 51.08 18883 24485 2 חיפה כרמל
6 אוסימו הלן - גולדנבלט ליביה 45.93 42789 42772   לא חבר בהתאגדות
7 סכנין חוה - שמחון מיכל 43.75 40948 19804   חיפה כרמל
8 מיליטיאנו פליצ'ה - סורוגון פנינה 27.62 23425 21576   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 הבר שמעון - וולברג ג'ון 69.18 5944 4245 5 חיפה כרמל
2 הילזנרד אנני - מיכלוביץ נחום 55.49 5598 1288 4 חיפה כרמל
3 טמיר אלי - אלרן ישראל 51.32 5270 19052 3 חיפה כרמל
4 אדלר אילנה - גיחון מלכה 47.29 1177 20261   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
5 שפירא אברהם - פרידלר אושרי 45.19 42742 40539   טבעון - רקפת /טבעון
6 גינזבורג מרים - גינזבורג אלברט 43.32 5635 22580   חיפה כרמל
7 שור שיפי - יפה פרנקי 38.69 23900 17818   חיפה כרמל