Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום חמישי בוקר אפריל -מאי
מושב 5 מתוך 6 תאריך: 20/05/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 8.12
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ברנט דוד - וייסמן דוד 71.91 40334 3698 6 חיפה כרמל
2 נחמיאס יוסף - פרסט רחל 58.18 40234 40871 5 חיפה כרמל
3 נביא רות - משיח רבקה 55.48 15308 17806 4 חיפה כרמל
4 זומר קלריסה - גיא יהודית 51.70 18665 20054 3 חיפה כרמל
5 שור שיפי - יפה פרנקי 49.60 23900 17818   חיפה כרמל
6 דנסקי ניצה - גרינמן שמשון 46.49 12350 23268   חיפה כרמל
7 גני רותי - אלדר ליאורה 45.60 23011 40869   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
8 סכנין חוה - שמחון מיכל 42.36 40948 19804   חיפה כרמל
9 מיליטיאנו פליצ'ה - סורוגון פנינה 29.32 23425 21576   לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טמיר אלי - אלרן ישראל 61.64 5270 19052 6 חיפה כרמל
2 הילזנרד אנני - מיכלוביץ נחום 54.83 5598 1288 5 חיפה כרמל
3 שטרן בן - שדל גרג 54.23 19887 42249 4 חיפה כרמל
4 שוצמן רחל - ברקוביץ אריה 52.84 15908 2502 3 חיפה כרמל
5 אוסימו הלן - גולדנבלט ליביה 47.55 42789 42772   לא חבר בהתאגדות
6 לוי רוני - בירמן יצחק 47.02 12052 20587   חיפה כרמל
7 אדלר אילנה - גיחון מלכה 41.20 1177 20261   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
8 הבר שמעון - וולברג ג'ון 40.67 5944 4245   חיפה כרמל