Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום חמישי בוקר אפריל -מאי - HANDICAP
מושב 5 מתוך 6 תאריך: 20/05/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 8.12
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ברנט דוד - וייסמן דוד 67.47 40334 3698 6 חיפה כרמל
2 נחמיאס יוסף - פרסט רחל 59.24 40234 40871 5 חיפה כרמל
3 זומר קלריסה - גיא יהודית 54.01 18665 20054 4 חיפה כרמל
4 נביא רות - משיח רבקה 53.54 15308 17806 3 חיפה כרמל
5 שור שיפי - יפה פרנקי 52.41 23900 17818 2 חיפה כרמל
6 דנסקי ניצה - גרינמן שמשון 47.3 12350 23268   חיפה כרמל
7 גני רותי - אלדר ליאורה 46.16 23011 40869   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון צביקה
8 סכנין חוה - שמחון מיכל 44.92 40948 19804   חיפה כרמל
9 מיליטיאנו פליצ'ה - סורוגון פנינה 31.63 23425 21576   לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טמיר אלי - אלרן ישראל 58.7 5270 19052 6 חיפה כרמל
2 שטרן בן - שדל גרג 54.54 19887 42249 5 חיפה כרמל
3 הילזנרד אנני - מיכלוביץ נחום 51.64 5598 1288 4 חיפה כרמל
4 אוסימו הלן - גולדנבלט ליביה 51.61 42789 42772 3 לא חבר בהתאגדות
5 שוצמן רחל - ברקוביץ אריה 48.15 15908 2502   חיפה כרמל
6 לוי רוני - בירמן יצחק 47.33 12052 20587   חיפה כרמל
7 אדלר אילנה - גיחון מלכה 44.26 1177 20261   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
8 הבר שמעון - וולברג ג'ון 37.73 5944 4245   חיפה כרמל