Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום חמישי בוקר אפריל -מאי
מושב 6 מתוך 6 תאריך: 27/05/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 8.16
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ברנט דוד - וייסמן דוד 59.54 40334 3698 7 חיפה כרמל
2 לוי רוני - בירמן יצחק 56.87 12052 20587 5 חיפה כרמל
3 זבירין אילנה - כוכבא שלומית 56.53 15743 19097 4 חיפה כרמל
4 פורת מרים - בלנק שרה 54.24 21564 40578 3 חיפה כרמל
5 נחמיאס יוסף - ויזן יהושע 53.76 40234 19229 3 חיפה כרמל
6 קורן עינת - זולקוב גנריאטה 52.16 20262 23264 2 חיפה כרמל
7 מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי 49.07 17418 23090   חיפה כרמל
8 זומר קלריסה - סרבן דניאלה 47.01 18665 20552   חיפה כרמל
9 נביא רות - משיח רבקה 38.24 15308 17806   חיפה כרמל
10 דנסקי ניצה - גרינמן שמשון 35.81 12350 23268   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טמיר אלי - אלרן ישראל 63.29 5270 19052 7 חיפה כרמל
2 הבר שמעון - וולברג ג'ון 63.25 5944 4245 5 חיפה כרמל
3 הילזנרד אנני - מיכלוביץ נחום 54.10 5598 1288 4 חיפה כרמל
4 שטרן בן - שדל גרג 53.77 19887 42249 3 חיפה כרמל
5 דוב שושנה - שאול רבקה 46.26 7241 7246   חיפה כרמל
6 צרטין יוסף - אבדג'ן ג'אנה 45.63 41343 41007   חיפה כרמל
7 אוסדצ'י-קפלן אורנה - טורפשטיין ירון 43.69 17014 19051   חיפה כרמל
8 סכנין חוה - שמחון מיכל 40.44 40948 19804   חיפה כרמל
9 אדלר אילנה - גיחון מלכה 39.37 1177 20261   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון