Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
יום חמישי בוקר אפריל -מאי - HANDICAP
מושב 6 מתוך 6 תאריך: 27/05/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 8.16
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 פורת מרים - בלנק שרה 57.57 21564 40578 7 חיפה כרמל
2 לוי רוני - בירמן יצחק 57.2 12052 20587 5 חיפה כרמל
3 זבירין אילנה - כוכבא שלומית 56.11 15743 19097 4 חיפה כרמל
4 ברנט דוד - וייסמן דוד 55.12 40334 3698 3 חיפה כרמל
5 נחמיאס יוסף - ויזן יהושע 54.84 40234 19229 3 חיפה כרמל
6 קורן עינת - זולקוב גנריאטה 52.99 20262 23264 2 חיפה כרמל
7 מרצקי דרורה - ינקוביץ ציפי 50.4 17418 23090 2 חיפה כרמל
8 זומר קלריסה - סרבן דניאלה 48.09 18665 20552   חיפה כרמל
9 דנסקי ניצה - גרינמן שמשון 36.64 12350 23268   חיפה כרמל
10 נביא רות - משיח רבקה 36.32 15308 17806   חיפה כרמל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 טמיר אלי - אלרן ישראל 60.37 5270 19052 7 חיפה כרמל
2 הבר שמעון - וולברג ג'ון 60.33 5944 4245 5 חיפה כרמל
3 שטרן בן - שדל גרג 54.1 19887 42249 4 חיפה כרמל
4 הילזנרד אנני - מיכלוביץ נחום 50.93 5598 1288 3 חיפה כרמל
5 צרטין יוסף - אבדג'ן ג'אנה 48.7 41343 41007   חיפה כרמל
6 דוב שושנה - שאול רבקה 46.84 7241 7246   חיפה כרמל
7 סכנין חוה - שמחון מיכל 43.02 40948 19804   חיפה כרמל
8 אדלר אילנה - גיחון מלכה 42.44 1177 20261   חיפה כרמל/חיפה - רמת אלון
9 אוסדצ'י-קפלן אורנה - טורפשטיין ירון 41.02 17014 19051   חיפה כרמל