Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
בוא הקיץ במשגב
מושב 3 מתוך 6 תאריך: 10/05/21 סניף: קריות/חיפה מקדם: 6.63
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בלוזר קובי - שטריך אליעזר 33.0 18617 40844 3 קריות
2 נהיר דפנה - ישורון ישראל 3.0 18781 18609 3 קריות
3 ארליך רחל - דגון אסתר 0.0 18780 18612 2 קריות
4 אורנשטיין טינה - גוזלן משה -8.0 42759 19264   קריות
5 נעלי נחום - רינה ברקן -11.0 18616 23-23   קריות/ לא חבר בהתאגדות
6 ויסמן צבי - צבעוני פנחס -21.0 19267 5435   קריות/כרמיאל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 44.0 40386 23310 3 כרמיאל/קריות
2 בן נאים אהוד - טרגר דרור 35.0 777 3805 3 קריות
3 ברלוביץ זינה - לילינג נעמי -10.0 42252 41340   קריות
4 פלדמן ברברה - זטלר שילה -11.0 18862 18863   קריות
5 פרידברג ג'ק - פרידברג ג'ניס -24.0 41342 42221   קריות
6 פיבלמן שושי - פיבלמן צבי -30.0 40908 9650   קריות