Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
בוא הקיץ במשגב
מושב 4 מתוך 6 תאריך: 24/05/21 סניף: קריות/חיפה מקדם: 6.73
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בלוזר קובי - שטריך אליעזר 18.0 18617 40844 4 קריות
2 ויסמן צבי - קריינדלר מיכאל ד"ר 11.0 19267 5441 4 קריות/כרמיאל
3 ארליך רחל - דגון אסתר 3.0 18780 18612 3 קריות
4 אפשטיין דוד - רונן עמוס 1.0 40890 18615 2 קריות
5 סליגסון בברלי - סליגסון יואל -3.0 40203 40581   קריות
6 אורנשטיין טינה - גוזלן משה -28.0 42759 19264   קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 42.0 40386 23310 4 כרמיאל/קריות
2 פיבלמן שושי - פיבלמן צבי 19.8 40908 9650 4 קריות
3 בן נאים אהוד - טרגר דרור 10.5 777 3805 3 קריות
4 פלדמן ברברה - זטלר שילה 2.3 18862 18863 2 קריות
5 צבעוני פנחס - מורוזנסקי לאוניד -2.3 5435 24822   כרמיאל
6 נעלי נחום - רינה ברקן -33.8 18616 23-23   קריות/ לא חבר בהתאגדות
7 ברלוביץ זינה - לילינג נעמי -40.8 42252 41340   קריות