Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
בוא הקיץ במשגב - HANDICAP
מושב 4 מתוך 6 תאריך: 24/05/21 סניף: קריות/חיפה מקדם: 6.73
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 ויסמן צבי - קריינדלר מיכאל ד"ר 10.5 19267 5441 4 קריות/כרמיאל
1 בלוזר קובי - שטריך אליעזר 10.5 18617 40844 4 קריות
3 ארליך רחל - דגון אסתר 9.5 18780 18612 3 קריות
4 אפשטיין דוד - רונן עמוס 8.5 40890 18615 2 קריות
5 סליגסון בברלי - סליגסון יואל 6.5 40203 40581 2 קריות
6 אורנשטיין טינה - גוזלן משה -24.5 42759 19264   קריות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 34.5 40386 23310 4 כרמיאל/קריות
2 פיבלמן שושי - פיבלמן צבי 15.3 40908 9650 4 קריות
3 פלדמן ברברה - זטלר שילה -2.2 18862 18863   קריות
4 בן נאים אהוד - טרגר דרור -5 777 3805   קריות/ לא חבר בהתאגדות
5 צבעוני פנחס - מורוזנסקי לאוניד -11.9 5435 24822   כרמיאל
6 נעלי נחום - רינה ברקן -29.1 18616 23-23   קריות/ לא חבר בהתאגדות
7 ברלוביץ זינה - לילינג נעמי -29.4 42252 41340   קריות