Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
בוא הקיץ במשגב
מושב 5 מתוך 6 תאריך: 31/05/21 סניף: קריות/חיפה מקדם: 6.77
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בלוזר קובי - שטריך אליעזר 21.0 18617 40844 4 קריות
2 אפשטיין דוד - רונן עמוס 16.3 40890 18615 4 קריות
3 ויסמן צבי - קריינדלר מיכאל ד"ר 9.3 19267 5441 3 קריות/כרמיאל
4 אורנשטיין טינה - גוזלן משה 4.7 42759 19264 2 קריות
5 ארליך רחל - דגון אסתר -10.5 18780 18612   קריות
5 סליגסון בברלי - סליגסון יואל -10.5 40203 40581   קריות
7 צבעוני פנחס - מורוזנסקי לאוניד -29.2 5435 24822   כרמיאל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בן נאים אהוד - טרגר דרור 66.0 777 3805 4 קריות
2 וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 20.0 40386 23310 4 כרמיאל/קריות
3 פיבלמן שושי - פיבלמן צבי 12.0 40908 9650 3 קריות
4 פרידברג ג'ק - פרידברג ג'ניס -20.0 41342 42221   קריות
5 פלדמן ברברה - זטלר שילה -32.0 18862 18863   קריות
6 ברלוביץ זינה - לילינג נעמי -41.0 42252 41340   קריות