Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב (פרונטלי)
בוא הקיץ במשגב - HANDICAP
מושב 5 מתוך 6 תאריך: 31/05/21 סניף: קריות/חיפה מקדם: 6.77
מנהל תחרות: זק יניב

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 אפשטיין דוד - רונן עמוס 23.9 40890 18615 4 קריות
2 בלוזר קובי - שטריך אליעזר 13.5 18617 40844 4 קריות
3 ויסמן צבי - קריינדלר מיכאל ד"ר 8.9 19267 5441 3 קריות/כרמיאל
4 אורנשטיין טינה - גוזלן משה 8.2 42759 19264 2 קריות
5 סליגסון בברלי - סליגסון יואל -1 40203 40581   קריות
6 ארליך רחל - דגון אסתר -4 18780 18612   קריות
7 צבעוני פנחס - מורוזנסקי לאוניד -38.6 5435 24822   כרמיאל
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 בן נאים אהוד - טרגר דרור 50.5 777 3805 4 קריות/ לא חבר בהתאגדות
2 וגנר-אביטל יעל - בן משה גיורא 12.5 40386 23310 4 כרמיאל/קריות
3 פיבלמן שושי - פיבלמן צבי 7.5 40908 9650 3 קריות
4 פרידברג ג'ק - פרידברג ג'ניס -9.5 41342 42221   קריות
5 ברלוביץ זינה - לילינג נעמי -29.5 42252 41340   קריות
6 פלדמן ברברה - זטלר שילה -36.5 18862 18863   קריות