Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
יום שלישי אחהצ אפריל -מאי
מושב 1 מתוך 7 תאריך: 20/04/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 0.56
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר סניף
1 חורש שושנה - לביא מרים 61.67 20045 20795 לא חבר בהתאגדות
2 ניר יעל - זמיר צפרירהנ 53.33 22-0601 22-0603 לא חבר בהתאגדות
3 ריבקינד רות - ארן חביבה 50.00 22-0171 40230 לא חבר בהתאגדות /חיפה - רמת אלון
4 ריבקינד אברהם - דיחנו אילנה 35.00 22-0181 19882 לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר סניף
1 מנצר רחל - ירניצקי ורדה 53.33 17122 20041 לא חבר בהתאגדות
2 טסלר דליה - הוניג פנינה 51.67 22-3096 22-0514 לא חבר בהתאגדות
3 גליה שהם - יהודית לרנר 48.33 22-3006 22-3007 לא חבר בהתאגדות
4 לזר שילה - אגרט מריה 46.67 16339 23899 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל