Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
יום שלישי אחהצ אפריל -מאי
מושב 2 מתוך 7 תאריך: 27/04/21 סניף: חיפה/כרמל מקדם: 0.60
מנהל תחרות: ברקוביץ אריה

צפון-דרום
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר סניף
1 ריבקינד רות - ארן חביבה 60.63 22-0171 40230 לא חבר בהתאגדות /חיפה - רמת אלון
2 גרינברג רונית - גרינברג משה 52.71 15533 41127 חיפה כרמל/ לא חבר בהתאגדות
3 חורש שושנה - לביא מרים 52.29 20045 20795 לא חבר בהתאגדות
4 משה ורטהיים - שרה ורטהיים 43.54 22-0524 22-0515 לא חבר בהתאגדות
5 ריבקינד אברהם - דיחנו אילנה 40.18 22-0181 19882 לא חבר בהתאגדות
מזרח-מערב
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר סניף
1 טסלר דליה - הוניג פנינה 63.13 22-3096 22-0514 לא חבר בהתאגדות
2 לזר רחל - אגרט מריה 49.38 40201 23899 לא חבר בהתאגדות /חיפה כרמל
3 גליה שהם - לזר שילה 48.96 22-3006 16339 לא חבר בהתאגדות
4 מנצר רחל - ירניצקי ורדה 48.54 17122 20041 לא חבר בהתאגדות
5 חנה מלאכי - אסתר אופיר 39.29 22-0233 22-0232 לא חבר בהתאגדות