Israel Bridge Federation's results website - התאגדות ישראלית לברידג' אתר התוצאות

תוצאות מושב
יום חמישי אחר הצהרים, אפריל 2021
מושב 1 מתוך 1 תאריך: 29/04/21 סניף: רמת גן מקדם: 6.94
מנהל תחרות: ארנון גדי

Howell
דרוג שמותסניף תוצאה מספרי חבר נא'מ סניף
1 קריי דניאלה - פרל סלביק 57.87 40390 40609 6 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
2 גפטר קליר - לביא משה 54.40 1223 24415 5 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
3 פייס אלה - זלאיט לבנה 53.94 18068 2782 4 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
3 בראון איטה - מאירוביץ בתיה 53.94 19119 17331 4 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
5 דנון שרה - ביטון נעמי 52.08 40986 21592 2 גבעתיים - ברידג' 4 פאן
6 שריג בועז - גולדברג חנה 44.70 40884 9814   גבעתיים - ברידג' 4 פאן
7 גולוס אילנה - צייגר מלכה 43.75 18441 7917   גבעתיים - ברידג' 4 פאן/אשקלון
8 אסטליין מרילה - חלפון סימה 37.88 40900 40984   גבעתיים - ברידג' 4 פאן